Otvaranje vrtića “Cvetić” u Novom Selu

JPU "Pčelica"

U petak 17. juna održaće se svečano otvaranje novog vrtića “Cvetić” u Novom Selu.

Vritić “Cvetić” se nalazi na adresi Miodraga Jovanovića Uče, a mališani iz Novog sela će imati priliku da uče od najboljih vaspitača. Vrtić je deo javne predškolske ustanove “Pčelica”.

Vaspitači su pored roditelja jako bitne figure u životima dece. Oni su ti koji provode najviše vremena sa mališanima i pomažu im da razviju intelektualne veštine. Svako dete zaslužuje da se igra sa svojim vršnjacima i socijalizuje se. Zbog toga je vrtić bitna stavka u razvojnom životu deteta, jer dete tamo stvara prve ideje i osamostaljuje se.