Osnovana Fondacija Sveta carica Jelena u Nišu za lečenje dece

Fondacija je osnovana da bi se unapredila socijalno- zdravstvena zaštita bolesnih i socijalno ugroženih
Fondacija je osnovana da bi se unapredila socijalno- zdravstvena zaštita bolesnih i socijalno ugroženih

Gradska opština Medijana je početkom juna ove godine zvanično osnovala “Fondaciju Sveta carcica Jelena” koja ima humani i opštekorisni cilj.

Na osnovu Zakon o zadužbinama, Fondacija, kao pravno lice, osnovana je sa ciljem da se unapredi socijalno – zdravstvena zaštita bolesnih i socijalno ugroženih, sprovodi pronatalitetna politika kroz humanitarne aktivnosti, pruža podršku oboleloj deci i njihovim porodicama, medicinski zbrinu i oporave, kao i da se omogući kupovina medicinske opreme ustanovama na području Gradske opštine Medijana.

“Cilj je da se promoviše i unapredi sistem zdravstvene zaštite raznim aktivnostima kojima Fondacija ostvaruje opštekorisne interese”, navodi se u odluci o osnivanju ove Fondacije, objavljene u Službenom glasniku.

Početna sredstva Fondacije iznose 50 hiljada dinara koje obezbeđuje GO Medijana kao svoj osnivački nalog.

“Sredstva fondacije stiču se iz dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, članarina, zaostavština, kamata na uloge, zakupnine, autorskih prava, dividendi i drugih prihoda ostvarenih na zakonom dozvoljen način. Sredstva Fondacije su u državnoj svojini. Privatna sredstva koja se unose u Fondaciju dobijaju karakter državne svojine”, dodaje se u odluci o osnivanju Fondacije kojom će da upravlja Upravni odbor, dok će njihov rad nadzirati Gradsko veće.

Predsednik Gradske opštine Medijana Nebojša Kocić je još marta govorio o Fondaciji Svete carice Jelene i da će među prvim aktivnostima biti finansiranje nabavke četiri CTG aparata za porodilište.

Osnivamo Fondaciju Svete carice Jelene, iz kojeg će se sredstva koristiti u humane svrhe, za lečenje dece i druge potrebe. Jednom mesečno održavaće se koncerti u Parku “Sveti Sava”, a prihod od karata ali i sms poruka slivaće se ovaj fond”, rekao je Kocić. 

Dostava hrane u Nišu