Obeležavanje dana Filozofskog fakulteta: 49 godina rada

Filozofski fakultet u Nišu
Filozofski fakultet u Nišu

Filozofski fakultet u Nišu će u ponedeljak, 9. novembra, obeležiti 49 godina rada.

Zbog trenutne zdravstvene situacije, celokupan program će biti organizovan na drugačiji način od uobičajenog. Svečana Akademija će biti emitovana preko interneta, dok će se nagrade uručivati u manjim grupama uz poštovanje svih propisanih mera.

Program će biti realizovan na sledeći način:

10.00: Emitovanje snimljenog programa Dana Filozofskog fakulteta preko sajta Fakulteta

11.00: Amfiteatar Fakulteta u prizemlju
Radno predsedništvo: dekanica, prodekani, predsednik Saveta Fakulteta
Dodela jubilarnih nagrada zaposlenima za 20 i 10 godina rada na Fakultetu: zahvalnice i koverte sa odlukom (uručuje predsednik Saveta Fakulteta).

12.00: Amfiteatar Fakulteta u prizemlju
Radno predsedništvo: dekanica, prodekani
Uručenje zahvalnica nastavnicima i saradnicima sa radovima u časopisima sa impakt-faktorom u 2019. godini (zahvalnice uručuje prodekan za naučnoistraživački rad).

12.30: Amfiteatar Fakulteta u prizemlju
Svečana dodela nagrada studentima MAS (uručuje dekanica Fakulteta)
– najboljim svršenim studentima master akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini na studijskim programima (knjiga sa posvetom i novčana nagrada od 5.000 dinara)
– najboljem svršenom studentu master akademskih studija na Fakultetu u školskoj 2019/2020. godini (knjiga sa posvetom i novčana nagrada od 5.000 dinara)

13.30: Amfiteatar Fakulteta u prizemlju
Svečana dodela nagrada studentima OAS (uručuje prodekan za nastavu)
– najboljim diplomiranim studentima osnovnih akademskih studija u školskoj 2019/2020. godini na studijskim programima (knjiga sa posvetom i novčana nagrada od 5.000 dinara)
– studentima Fakulteta koji su postigli najbolji uspeh na osnovnim akademskim studijama u školskoj 2019/2020. godini (knjiga sa posvetom)
– najboljem diplomiranom studentu na osnovnim akademskim studijama na Fakultetu u školskoj 2019/2020. godini (knjiga sa posvetom i novčana nagrada od 5.000 dinara)
– studentu Fakulteta koji je postigao najbolji uspeh na osnovnim akademskim studijama u školskoj 2019/2020. godini (knjiga sa posvetom).

Zbog proslave Dana Fakulteta, ponedeljak, 9. novembar 2020. godine, radni je nenastavni dan