Niškom Univerzitetu „Erazmus povelja“

smanjenje
Univerzitet u Nišu

Univerzitetu u Nišu Evropska komisija je dodelila „Erazmus povelju za visoko obrazovanje“ čime će biti otvoreni mnogi novi programi koji će obezbediti veći mobilnost studenata, nastavnika i saradnika.

Sama Erazmus povelja Univerzitet u Nišu stavlja u isti rang sa drugim univerzitetima u Evropi i otvara vrata za ravnopravnu saradnju u oblasti internacionalizacije. Time dosadašnji napori Univerziteta u ovoj oblasti dobijaju svoj pravi smisao i vrednost – saopštili su sa niškog Univerziteta.

Navode i da je Univerzitet u Nišu Erazmus povelju dobio bez ijedne primedbe. Inače, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizuelne medije i kulturu primila je 283 prijave, a dodelila je 199 Povelja.

Ova povelja je dokument na osnovu koga Evropska komisija visokoškolskim ustanovama dodeljuje akreditaciju sa kojom mogu da konkurišu i učestvuju u projektima Erazmus+ programa, kroz koji se finansiraju projekti iz oblasti obrazovanja, mladih i sporta.