NIŠKI APSURD: Opština sa razvijenom privredom a veoma lošom infrastrukturom

Foto: GO Crveni krst Niš
Foto: GO Crveni krst Niš

Prioriteti GO Crveni krst jesu komunalna infrastruktura i poboljšanje uslova života za omladinu,naročito na seoskom području, izjavio je predsednik Gradske opštine Crveni krst, Miroslav Milutinović povodom obeležavanja slave opštine – Markovdan.

Zauzimajući skoro trećinu površine grada Niša, GO Crveni krst pripada najveći broj niških sela (23) ali i najmanji broj stanovnika (oko 15% stanovništva grada).

Na teritoriji opštine nalazi se celokupna severno-zapadna industrijska zona Niša sa mnogobrojnim privrednim subjektima različitog profila.

Ovako izrazito strukturuisanu Opštinu, privredom sa jedne i selom sa druge strane, karakteriše apsurd da ima veoma lošu komunalnu infrastrukturu.

“Da bi zadržali mlade na selu opština je ove godine za kulturne i sportske manifestacije izdvojila 6,5 miliona dinara i konstantno radi na poboljšanju komunalne infrastruktre za šta je i budžeta opštine izdvojeno po tri miliona dinara za seoski vodovod i za atarske putve”, dodao je Milutinović.

Predsednik GO Crveni Krst izazio je svoje uverenje da se uslovi života i rada u gradu poboljšavaju usled otvaranja fabrika i da će oko 7.000 mladih biti zapošljeno.

Podsetio je i da je ova opština uložila u problem siromaštva oko 4 miliona dinara, a da ugroženim sugrađanima pomažu kroz jednokratnu pomoć.

Gradska opština Crveni krst u brojkama

Površina: 181,53 km
Broj stanovnika: 33 452
Struktura: 23 seoske i 3 gradske jedinice mesne samouprave

Gradsko područje, naslonjeno na selo velikog atara, veliki saobraćajni čvor i industrijska zona predstavljaju nemerljiv razvojni potencijal za ovu Opštinu.

Stanovništvo: U gradskom delu opštine živi 8.882 stanovnika uglavnom u porodičnim kućama. Skoro trećinu ovog broja čine pripadnici romske nacionalne zajednice nastanjeni uglavnom u MK 12. februar. Ostatak od 24.530 stanovnika živi u 23 sela.

Privreda GO Crveni Krst opisana brojevima izgleda ovako: 845 preduzeća, ustanova i drugih pravnih lica i 672 radnje.

Obzirom da cifre ne kazuju mnogo treba naglasiti da na teritoriji Opštine posluju veliki privredni subjekti kao što su: Fabrika duvana – Niš, deo Mašinske industrije Niš, Fabrika pumpi “Jastrebac”, veletrgovine “Tempo”, Impeks promet, “Miloščić” Resor, Balkan, Belvit…

Možda raščlanjavanje po delatnostima govori više o strukturi privrede Opštine. Od 845 preduzeća i ustanova 114 ih je u oblasti industrije i rudarstva, 19 u građevinarstvu, 345 u trgovini, 37 u zanatstvu i ličnim uslugama…

Saobraćaj: Ako se uzme u obzir da kroz Opštinu prolazi Koridor 10 i železnička pruga ka Beogradu i Zaječaru, kao i to da je u njoj stacionaran aerodrom “Konstantin Veliki” jasno je sa kakvim saobraćajnim potencijalom raspolaže GO Crveni Krst.

Turizam: Glavni turistički potencijal GO Crveni Krst u narednom periodu trebalo bi da bude Banja Topilo. Ovo banjsko naselje sa veoma kvalitetnim geo-termalnim potencijalom poznato je odavno i nadaleko ali ne u dovoljnoj meri. Ova banja nema zadovoljavajuću infrastrukturu.

“Treba otvoreno reći da je nivo komunalne izgrađenosti Opštine, u svakom smislu, veoma loš. Počev od gradskog područja koje ima veoma lošu kanalizacionu mrežu (tamo gde ona postoji), na seoskom području je slika drastično gora. Mora se priznati da još uvek postoji određeni broj sela koja nemaju rešeno snadbevanje zdravom pijaćom vodom, kanalizaciona mreža uopšte ne postoji, mnoga sela nemaju telefonski saobraćaj, mnogo je neasfaltiranih ulica”, zaključuje se u zvaničnom opisu ove opštine. 

Global Digital Clinik