Niš uvodi i komunalne redare

Krfska ulica i II proleterske brigade; Foto: JKP
Foto: JKP "Mediana" Niš

Pored inspektora, o održavanju komunalnog reda u Nišu brinuće i komunalni redari, rešenje je koje su usvojili članovi Gradskog veća.

Poslove komunalnog redara, kako su i ranije najavili nadležni, moći će da obavljaju i korisnici socijalne pomoći.

Na sednici Gradskog veća, održanoj pre četiri dana, članovi su usvojili rešenje o izmenama i dopunama odluke o komunalnoj inspekciji. Tako će se o komunalnom redu pored inspektora starati i komunalni redari. I dok su definisane obaveze redara, u Odluci nije precizirano ko sve može biti redar, ni kako će se oni birati. Navodi se samo da će za njih biti nadležna Uprava koja vodi i komunalnu miliciju.

Inače, pre mesec dana su nadležni najavili uvođenje najpre kovid, pa onda komunalnih redara. Istakli su da će na tim poslovima biti angažovani i korisnici socijalne pomoći i da će za to biti plaćeni.

I u odluci se navodi da oni mogu da obavljaju taj posao.

Poslove komunalnog redara mogu obavljati i lica koja su radno angažovana u skladu sa gradskim propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite na teritoriji Grada Niša – navode.

Ovlašćenja, obaveze i odgovornost, kako navode, komunalni redar ostvaruje u okviru Komunalne milicije.

U okviru održavanja komunalnog i drugog zakonom uređenog reda, komunalni redar: vrši preventivne radnje radi sprečavanja protivpravnog postupanja i narušavanja komunalnog reda koji je uređen važećim propisima; vrši evidentiranje uočenih nepravilnosti u primeni gradskih propisa kojima je uređena oblast komunalnih delatnosti i održavanja komunalnog reda i o njima obaveštava nadležne organe Grada radi preduzimanja mera iz njihove nadležnosti – piše u odluci.

Takođe, komunalni redar daje usmene instrukcije za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u oblasti održavanja komunalnog reda, evidentira uočene nepravilnosti u oblasti održavanja komunalnog reda i obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Komunalne milicije.

Oni će, kako piše u odluci, nositi jasno vidljivu oznaku “komunalni redar” sa svojim imenom i imaće legitimaciju koju će izdavati gradska uprava.

Predlog o uvođenju komunalnih redara treba da odobre i odbornici u Skupštini Grada Niša, a sednica je zakazana za 20. oktobar.

Izvor: Juznevesti.com