Narodno pozorište Niš – repertoar Decembar 2017

15.12. PETAK 20:00h
Po motivima priče Maksima Gorkog „Makar Čudra“
CIGANI LETE U NEBO
Režija: Desimir Stanojević
P r e t p r e m i j e r a

16.12. SUBOTA 20:00h
Po motivima priče Maksima Gorkog „Makar Čudra“
CIGANI LETE U NEBO
Režija: Desimir Stanojević
P r e m i j e r a

17.12. NEDELjA 20:00h
Po motivima priče Maksima Gorkog „Makar Čudra“
CIGANI LETE U NEBO
Režija: Desimir Stanojević
P r v a r e pr i z a

26.12. UTORAK
12:00 – 14:00
Otvorena vrata narodnog pozorišta u Nišu

20:00 Aleksandar Mihailović
U ČIJE IME
Režija: Milan Karadžić

27.12. SREDA 19:00h
Promocija monografije
BORA TRAJKOVIĆ – „Iza pozorišne zavese“
Autor: Daniela Ivanović