Naredba Štaba za vanredne situacije Grada Niša 25.03.2020. god.

Apotekarska ustanova Nis

U skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji cele Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 29/2020) od 15.03.2020. godine, na osnovu člana 9. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji Grada Niša („Službeni list Grada Niša” br 38/11) Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša, na osnovu ocene i procene trenutne epidemiološke situacije u gradu Nišu, a na sednici održanoj 25.03.2020. godine, donosi:

N A R E D B U

1. Nalaže se direktoru Apotekarske ustanove Niš da za potrebe građana starijih od 65 godina omogući rad apoteka u okviru ustanove u nedelju 29.03.2020. godine u periodu od 04:00 – 07:00 časova. Prilikom određivanja apoteka koje će raditi u navedenom periodu neophodno je voditi računa o pokrivenosti čitave teritorije Grada, odnosno da stanovništvo svih opština ima optimalniji i bliži pristup apotekama.
Apotekarska ustanova je u obavezi da obezbedi prevoz zaposlenima, koji će u predmetnom periodu biti radno angažovani. Sa tim u vezi, direktor će Štabu dostaviti spisak zaposlenih sa svim podacima, kako bi isti bio upućen nadležnoj policijskoj upravi, a sa ciljem nesmetanog kretanja zaposlenih u vreme policijskog sata.

2. Nalaže se Domu zdravlja Niš, da odredi i opremi prostorije odgovarajućom opremom, sa zasebnim ulazom i posebno izolovanim od drugih organizacionih jedinica, u kojima bi se vršila trijaža pacijenata kod kojih postoji osnovana sumnja da su zaraženi virusom COVID-19.