Na Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom, korisnici “Mare” posetili Narodni muzej

Foto - Narodni muzej Niš

Svetski dan osoba sa Daunovim sindromom, 21. mart, Ujedinjene nacije zvanično obeležavaju od 2012. godine sa ciljem da ovaj datum označi jedinstvenost triplikacije (trizomije) 21. hromozoma koji uzrokuje Daunov sindrom. Na svoj način, ovaj dan ali i Svetski dan poezije, obeležio je i Narodni muzej u Nišu i to radionicom “Različitosti kroz poeziju i slikanje”.

Književno-memorijalni prostor muzeja, posetili su korisnici Centra za pružanje usluga socijalne zaštite “Mara”, sa kojima su kustosi analizirali pesamu “Pomorandže Peloponeza” Ljiljane Bibović.

Foto – Narodni muzej Niš

U kreativnom delu radionice učesnici su slikali motive iz pesme koji su na njih ostavili najjači utisak…

Podsećanja radi, Daunov sindrom se javlja kada pojedinac ima dodatnu delimičnu (ili celu) kopiju hromozoma 21.

Još nije poznato zašto se ovaj sindrom javlja, ali je prisutan u svim regionima širom sveta i uzrokuje različite stepene intelektualnog i fizičkog invaliditeta i povezane medicinske probleme.

Adekvatan pristup zdravstvenoj zaštiti, programima rane intervencije i inkluzivnom obrazovanju, kao i odgovarajuća istraživanja, od vitalnog su značaja za rast i razvoj pojedinca.

Foto – Narodni muzej Niš

Procenjena incidencija Daunovog sindroma je između 1 na 1.000 do 1. na 1.100 živorođenih širom sveta. Svake godine se rodi oko 3.000 do 5.000 dece sa ovim poremećajem hromozoma.

Kvalitet života osoba sa Daunovim sindromom može se poboljšati ispunjavanjem njihovih zdravstvenih potreba, uključujući redovne preglede kod zdravstvenih radnika radi praćenja psihičkog i fizičkog stanja i pružanja blagovremene intervencije, bilo da se radi o fizioterapiji, radnoj terapiji, logopedskoj terapiji, savetovanju ili specijalnom obrazovanju.

Pojedinci sa Daunovim sindromom mogu postići optimalan kvalitet života kroz roditeljsku brigu i podršku, medicinsko usmeravanje i sisteme podrške u zajednici kao što je inkluzivno obrazovanje na svim nivoima.

Global Digital Clinik