Na niškoj Kardiologiji prvi put ugrađena pumpa koja sprečava komplikacije kod operacija

Foto: KC Niš

Prvi put na odeljenju invazivne kardiologije Klinike za kardiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Niš, implantirana je perkutana ventrikularna pumpa IVAC kao cirkulatorna podrška koja se koristi tokom kompleksnih interventnih procedura na arterijama srca, tj.kod pacijenata sa razvijenom koronarnom bolešću.

Današnju intervenciju izveo je tim niških kardiologa, vaskularnog hirurga i medicinskih tehničara niške kardiologije, predvođen načelnikom Odeljenja za invazivnu kardiologiju dr Nenadom Božinovićem dok je proktor implantacije bio prof. dr Dragan Sagić sa „Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje“.

„Niški kardiolozi su apsolutno spremni za ovakvu proceduru. Na osnovu mog dugogodišnjeg rada sa prof.dr Zoranom Perišićem, a kasnije i dr Nenadom Božinovićem, mogu da kažem da ne postoji sumnja da će ovo za njih biti rutinska procedura bez ikakvih specijalnih izazova. Inače ovo je procedura, kojom se kod veoma kompleksnih perkutanih koronarnih intervencija i pacijenata, ugradnjom pumpe umanjuju rizici od cirkulatornog sloma“, kaže prof.dr Dragan Sagić.

Niški interventni kardiolozi pojašnjavaju da se ovom metodom rasterećuje komora srca i povećava protok kroz koronarne arterije te pacijenti koji imaju planirane visokorizične procedure na taj način lakše podnesu proceduru i ne dolazi do hemodinamske nestabilnosti tokom rada što svakako daje i dodatnu sigurnost operaterima, s obzirom na to da su svesni da imaju mehanizam koji će sprečiti eventualne komplikacije.

Primena pumpe je u suštini veoma jednostavna, pa pacijent nakon ovakve vrste intervencije može da ide kući već posle 48 sati.

Do danas, ova procedura rađena je samo na Institutu Dedinje i institutima za kardiovaskularne bolesti Kliničkog centra Srbije i Sremske Kamenice, a od danas ulazi u stalni program rada Klinike za kardiologiju Univerziteskog kliničkog centra Niš i radiće se o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Srbije kod visokorizičnih pacijenata.

Global Digital Clinik