Na niškim fakultetima mesta za 3.308 brucoša o trošku države

Univerzitet u Nišu
Univerzitet u Nišu

Na 14 fakulteta Univerziteta u Nišu, ove godine prvu godinu osnovnih akademskih studija i integrisanih akademskih studija o trošku države, odnosno na budžetu, upisaće 3.308 brucoša.

Ovo je mišljenje Senata Univerziteta u Nišu, koje je dostavljeno Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.

Resorno ministarstvo doneće konačnu odluku o broju studenata koji će se u prvu godinu na fakultetima Univerziteta u Nišu upisati o trošku države.

Senat je istovremeno doneo i odluku o broju samofinansirajućih studenata. Ova odluka je dostavljena fakultetima. Studije će sami platiti 1.725 kandidata.

Ukupan broj brucoša koji će ove godine biti upisani u prvu godinu osnovnih i integrisanih akademskih studija na 14 fakulteta je 5.033.

Prve brucoše ove godine upisaće i Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Nišu koji se nalazi u Kruševcu.

Na osnovu predloga koji je dostavljen Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Građevinsko arhitektonski fakultet bi upisao 240 studenta na budžetu.

Broj budžetskih studenata koji je predložen za Ekonomski fakultet je 330, dok bi na osnovu mišljenja Senata Univerziteta u Nišu Elektronski fakultet upisao 480 brucoša. Za Mašinski fakultet je predloženo 270 brucoša.

Tradicionalno, godinama unazad među srednjoškolcima najveće interesovanje vlada za upis, pored Elektronskog, na Medicinskom fakultetu koji bi ove godine, ukoliko resorno ministarstvo to odobri, upisao 300 studenata na budžetu.

Za integrisane akademske studije medicine predloženo je 180 kandidata, a za integrisane akademske studije stomatologije i farmacije po 60.

Pedagoški fakultet u Vranju bi upisao 110 brucoša na budžetu. Za integrisane akademske studije za obrazovanje master profesora  tehnike i informatike predloženo je 20 kandidata, dok je za studijski program obrazovanje učitelja predloženo 80, a za studijski program obrazovanja vaspitača 10 kandidata.

Mišljenje Senata Univerziteta u Nišu je da Poljoprivredni fakultet upiše 120 studenata u prvu godinu studija koji bi se finansirali iz budžeta.

Na ovom, najmlađem fakultetu u sastavu niškog Univerziteta, budućim studentima su ponuđena tri studijska programa, voćarstvo i vinogradarstvo, ratarstvo i povrtarstvo i stočarstvo.

Za svaki od ovih studijskih programa predloženo je po 40 kandidata. Inače, ovi studijski program su u procesu akreditacije.

Pravni fakultet će ove godine u prvu godinu osnovnih akademskih studija moći da upiše 280 brucoša ukoliko se sa mišljenjem Senata Univerziteta u Nišu složi i resorno ministarstvo.

Predloženo je i da Prirodno-matematički fakultet upiše u prvu godinu osnovnih akademskih studija na šest studijskih programa 339 brucoša.

Tehnološki fakultet u Leskovcu bi upisao 120 studenata u prvu godinu osnovnih akademskih studija, a  Fakultet zaštite na radu 200, po sto studenata na studijskim programima zaštita na radu i zaštita životne sredine.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja upisaće 140 studenta.

Za Fakultet umetnosti je predloženo 39 studenata koji se finansiraju iz budžeta, po pet studenata na studijskim programima za slikarstvo i grafički dizajn, 11 studenta na studijskom programu muzička teorija i 18 studenata na studijskom programu izvođačke umetnosti.

Mišljenje Senata Univerziteta u Nišu je da Filozofski fakultet u prvu godinu upiše 340 studenata koji se finansiraju iz budžeta.

Njima je ponuđeno 13 studijskih programa na osnovnim akademskim studijama uključujući i studijski program nemačkog jezika koji je u procesu akreditacije.

Kada se radi o broju samofinansirajućih studenata Senat Univerziteta u Nišu je doneo odluku da ove godine 1.725 studenata plati svoje studije.

Samo dva fakulteta neće upisati samofinansirajuće studente, PMF i Tehnološki fakultet u Leskovcu.

Građevinsko-arhitektonski upisaće 120, a Ekonomski 370, dok će Elektronski fakultet upisati 60 brucoša koji će se školovati o svom trošku.

Mašinski fakultet upisaće 70 samofinansirajućih studenata, a Medicinski 48.

Broj samofinansirajućih studenata na Pedagoškom fakultetu u Vranju je 150, dok će Poljoprivredni fakultet o svom trošku moći da upiše  30 brucoša. Broj samofinansirajućih studenata na Pravnom fakultetu je 320, a na Fakultetu zaštite na radu  160.

Senat Univerziteta u Nišu je doneo odluku da Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja upiše u novu akademsku godinu 55 samofinansirajućih studenata, a Fakultet umetnosti 27, dok je ovaj broj za Filozofski fakultet 315.