Na današnji dan Niš je oslobođen u Drugom svetskom ratu

niš je oslobođen
Jedinice 13. srpskog korpusa NOVJ u oslobođenom Nišu 14. oktobra 1944. Izvor: Wikipedia

Na današnji dan, 14. oktobra 1944. godine, Niš je oslobođen u Drugom svetskom ratu.

Niška operacija trajala je sedam dana. Počela je 8. oktobra, a kako pišu Nebojša Ozimić, Aleksandar Dinčić i Ivan Mitić u knjizi Niš 1944, „borbe prvog dana nisu bile toliko intezivne, da bi se idućeg dana nastavile, ali ponovo bez nekih naročitih rezultata“. Niš je oslobođen 14. oktobra.

Nakon nekoliko dana neuspešne borbe sovjetski maršal Tolbuhin uputio je 14. oktobra u 2.30 časa iza ponoći, radiogram J. B. Titu, u kome traži da se privuku bugarske trupe u cilju zauzimanja Niša. Tako se bugarska armija prikljičila oslobođenju.

„Prema sećanjima starih Nišlija, nemački vojnici (esesovci) su snažan otpor pružili i u Obrenovićevoj ulici gde se nalazila druga odbrambena linija. U apoteci Marka Jelića, gde se nalazila jedna nemačka jedinica, dejstvovao je skriveni snajperista koji je nanosio gubitke bugarskim vojnicima koji su išli kroz Obrenovićevu ulicu“, pišu autori.

Borba je počela kod Niške banje i nastavila se sve do područja Mramor-Aleksandrovac-Jugbogdanovac. Tamo su zajedničkim snagama bugarski i vojnici NOVJ-a razbili diviziju „Princ Eugen“.

Nakon tri godine, šest meseci i četiri dana okupacije, Niš je oslobođen.