Montažne kuće za izbeglice: Prijave do 25. maja

Krov; Foto: Pixabay

Komesarijat za izbeglice pozvao je sva izbegla lica, koja imaju ili su imala taj status, da se do 25. maja prijave za dodelu montažnih kuća.

Javnim pozivom za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica biće dodeljeno30 montažnih kuća.

Uslov je da je potencijalni korisnik poseduje sopstveni plac za gradnju, a lica kojima kuće budu dodeljene postaju vlasnici objekata i snose troškove građevinske dozvole i priključaka za vodu i struju.

Pravo na dodelu montažnih kuća imaju izbegla lica koja su status izbeglice u Republici Srbiji stekla usled događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe.

Lica koja konkurišu treba da su smeštena u kolektivnim centrima, nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja ili da su ugroženi bivši nosioci stanarskog prava, trenutno smešteni u privatnom smeštaju, kao i da nemaju trajno rešenje u zemlji porekla ili Republici Srbiji.

Podnosilac prijave mora da u svojini ili susvojini ima zemljište koje je upisano u katastru nepokretnosti, a da je na istom dozvoljena gradnja i da ispunjava sve uslove građevinske parcele.

Zemljište kojim se konkuriše za dodelu pomoći može da se nalazi bilo gde na teritoriji Republike Srbije.

Korisnik kome bude dodeljena montažna kuća ima obavezu da sam snosi sve naknade i takse za dobijanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, upotrebne dozvole kao i troškove uknjižbe izgrađene montažne kuće.

U njegovoj obavezi je i da snosi troškove infrastrukturnog opremanja građevinskog zemljišta, troškove priključka na elektro, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, kao i troškove doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta.

Sve potrebne informacije zainteresovani mogu da dobiti preko portala Grada Niša i Komeserijata za izbeglice i migracije u Nišu.

Ceo tekst javnog poziva pročitajte OVDE

Global Digital Clinik