Melodija pesme Niška Banja u reklami za Banju Vrujci?

niška banja
Foto: GO Niška Banja

Da li bi trebalo neko da se pobuni zbog poznate niške melodije koja se koristi u reklami koja promoviše vodu iz druge banje?

Iako se pesma o blagodetima Niške Banje smatra izvornom pesmom južnog kraja, novija saznanja govore da ju je napisao niški glumac Dušan Cvetković 1927. godine.

Poznati izvođač ove pesmeili bolje reći nezvanične himne banje kraj Niša je Olivera Katarina, koja i izvodi ovu pesmu u filmu Aleksandra Saše Petrovića “Sakupljači perja”. 

Nišlijama sigurno nije pravo da čuju melodiju “Niške Banje” u reklami koja promoviše drugu banju

Postoji mogućnost da se ovde radi o semplovanju odnosno o inkorporaciji nekog zvučnog snimka u novi snimak koji se smatra kreativnim činom.

Producent može semplovati skriveni deo na snimak – na primer žičane ili bas deonice, može da pozajmi zvuk bubnjeva ili da podigne nekoliko dirki sa klasičnog soul sinmka – i napiše popularnu melodiju preko njega. Ukoliko se vrši bez dozvole, predstavlja povredu autorskog prava u odnosu na originalni snimak zvuka. Pored toga, i moralna prava originalnog umetnika mogu biti povređena, ako se semplovanje vrši na način kome se umetnik protivi ili ako ga umetnik nije prihvatio.

Ako se obrađuje sempl u miksu potrebna je dozvola za semplovanje tj. autor mora da dobije autorizaciju za upotrebu sempla od vlasnika autorskih prava. Mora se stupiti u kontakt kako sa autorima tako i sa izdavačem originalnog dela.

Inače, autorsko pravo traje 70 godina od smrti poslednjeg autora na delu. Ukoliko se radi o  tradicionalnoj muzici aranžer mora da je prijavi SOKOJU – organizaciji koja je ovlašćena da izdaje dozvole za javno korišćenje muzičkih dela, kao i da naplaćuje autorsku naknadu, a sva autorska prava koja se odnose na muziku u filmu regulišu se sa producentom filma.