Malo zime, malo proleća… Varljiva niška Baba Marta!

Niš ima svoju Baba Martu. Proteklih dana izgledalo je kao da smo ušli u decembar mesec. Ali novi dan – nova priča. Proleće (ne kalendarsko, još uvek) se vratilo u grad…

Inače, Baba Marta (mitološko značenje) je pojam nastao kao personifikacija meseca marta, njegove varljive prirode i nepredvidivih meteoroloških prilika. „Baba Marta“ garantuje nevreme i kada mu nije vreme.

Za „Babu Martu“ karakteristične su i „Babine huke“ (Babini ukovi). To je period kraja marta i početka aprila kada iznenada i mimo reda zaduvaju vetrovi (huke).

Ime je nastalo je po mesecu martu, odnosno rimskom bogu rata Marsu. Oštra je i okrutna po njemu, a topla i razdragana po proleću koga najavljuje.

Global Digital Clinik