Konkurs za prijem srednjoškolaca u Dom učenika: Potrebna dokumentacija

konkurs za prijem
Dom za učenike srednjih škola Niš

Konkurs za prijem srednjoškolaca u Dom učenika srednjih škola, iz drugih gradova, koji su upisali srednju školu u Nišu, je otvoren.

Prijavljivanje kandidata na konkurs obaviće se u sledećim rokovima:

 •  za prvu raspodelu: od 08. do 20. jula 2020. godine.
 • za preostala slobodna mesta: od 24. do 27. avgusta 2020. godine.

Za osetljive društvene grupe, za one koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli: od 24. do 27. avgusta 2020. godine.

Pravo na smeštaj i ishranu u ustanovi za smeštaj i ishranu učenika u Republici Srbiji, imaju:

 • učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini,
 • čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju držljanstvo Republike Srbije i
 • čije prebivalište nije u sedištu škole koju pohađaju.

Dokumentacija koja je potrebna prilikom konkurisanja:

 • javne isprave o završenoj osnovnoj školi (svedočanstva o završenim razredima, od V-VIII, uverenje o obavljenom završnom ispitu) i potvrdu o upisu u srednju školu (za učenike koji su upisani u prvi razred srednje škole),
 • svedočanstvo o završenom prethodnom razredu srednje škole (za učenike koji su upisani u II, III ili IV razred srednje,
 • uverenje o prihodima po članu porodice od 01.01.-31.03.tekuće godine, izdato od strane nadležnog opštinskog organa iz mesta prebivališta gde njegov roditelj, odnosno
  staratelj ima prebivalište (da prebivalište nije menjano šest meseci pre objavljivanja konkursa),
 • diplomu i druge nagrade sa učešća na takmičenjima učenika, koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika (u organizaciji Ministarstva prosvete) u prethodno završenom razredu,
 • potvrdu o vladanju u ustanovi – domu učenika,tokom prethodne školske godine,odnosno nagrade i pohvale za učešće u aktivnostima i izrečeno vaspitno – disciplinske mere (za učenike koji su upisani u II,III ili IV razred srednje škole).

Kandidat prilikom prijavljivanja na konkurs, uz prijavu na Konkurs podnosi originalna dokumenta ili overene fotokopije. 

Obrazac za prijavu, uplatnicu, kao i detalje o Konkursu možete pronaći na sajtu Doma za učenike.