Klinički centar u Nišu upošljava 31 zdravstvenog radnika

medicinska sestra

Klinički centar u Nišu raspisao je  konkurs za zapošljavanje 31 zdravstvenog radnika na odredjeno vreme, radi zamene privremeno odsutnih zaposlenih.

Na odredjeno vreme biće zaposleno 15 viših medicinskih sestara opšteg smera, 13 medicinskih sestara, jedan viši radiološki tehničar i dve ginekološko-aušerske sestre.
Konkurs je raspisan 17. jula i biće otvoren osam dana od dana raspisivanja.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove su završena viša medicinska škola – opšti smer, položen stručni ispit, završena srednja medicinska škola- opšti smer, položen stručni ispit, završena viša medicinska škola – odsek za više radiološke tehničare, položen stručni ispit i završena srednja medicinska škola – odsek za ginekološko-akušerske sestre, položen stručni ispit.

Detalji konkursa mogu se videti u oglasu koji je objavljen na portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na sajtu Kliničkog centra

Global Digital Clinik