KKK “Nais” dobio pojačanje: Profesor Popović stručnjak iz oblasti sporta OSI

KKK
Ivan Popović, prvi zdesna, sa golbalistima Naisa, igračima i trenerima, Foto Media i Reform Centar Nis

KKK “Nais” dobio je kadrovsko pojačanje. Ivan Popović je master profesor sporta i fizičkog vaspitanja.

Popović će obavljati poslove sekretara i upravljanja projektima. “Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa osobama sa invaliditetom (OSI) i takva osoba nam je neophodna”, kažu iz sportskog udruženja košarke u kolicima.

Prof. Ivan Popović je školovan sportista. Bavio se gimnastikom, dok je u džudou imao najveće uspehe. Kao takmičar DžK „Kinezis“ bio jako uspešan u mlađim kategorijama (nastup na Evropskom olimpijskom festivalu mladih 2007. godine), a i trener u tom sportu. Ima iskustva i u drugim borilačkim veštinama sa Dalekog istoka.

Tokom master akademskih studija na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja
Univerziteta u Nišu, boravio je jedan semestar na Litvanskom univerzitetu sporta u
Kaunasu (akademske 2017/2018 godine). U Kaunasu je radio sa litvanskom reprezentacijom u golbalu, u tom trenutku aktuelnim paraolimpijskim šampionom.

Takođe, radio je fitnes i atletiku OSI u okviru Sportskog saveza OSI Kaunasa, gde se upoznao sa košarkom u kolicima (pod mentorstvom prof. dr Kestutisa Skučasa). Bio je trener u golbalu, deo je stvaranja istorije niškog golbala, a bio je angažovan i u golbal
reprezentaciji.

U međuvremenu je radio i kao pedagoški asistent učenika sa smetnjama u
razvoju i profesionalni personalni asistent. Pohađao je razne domaće i međunarodne
tematske seminare u vezi sporta OSI. Isto tako, držao praktična i teoretska predavanja
na više seminara i kampova iz te problematike.

Dostava hrane u Nišu