Kineska kaligrafija u Narodnoj biblioteci

Kineska kaligrafija
Foto: Narodna biblioteka Niš

Predavanje i radionica o kineskoj kaligrafiji, održaće se ove subote u Narodnoj biblioteci “Stevan Sremac” u Nišu.

Predavanje i radionicu organizuju Institut Konfucije iz Beograda i Narodna biblioteka. Početak radionice je u subotu, 22. decembra, od 10 sati.

Inače, prvi tragovi kineskog krasnopisa stari su oko 4 000 godina, a u modernoj kaligrafiji postoji pet osnovnih pravila.

Prvo pravilo je da svaki karakter mora biti pravilno napisan. Pravilnost napisanog karaktera utvrđuje legitimni kaligraf, a najčešće postoji nekoliko pravilnih varijanti.

Drugo pravilo naglašava važnost čitkosti kaligrafije. Poenta je lepota, ali je ona besmislena ukoliko se tekst ne može pročitati.

Treće pravilo je da tekst mora biti koncizan, bez nepotrebnih ukrasa i u crnom mastilu. Četvrto je da se mora znati kontekst kaligrafije. Značenje nekog simbola često proizilazi iz konteksta, pa se pukim prepisivanjem umanjuje značaj, a često i gubi smisao teksta.

Poslednje pravilo nalaže da ispisani tekst mora biti lep. Ukoliko se ispoštuju sve prethodna pravila, karakteri će sami po sebi već imati neku lepotu. Sa druge strane, ukoliko se navedena pravila ne poštuju, kaligrafija nikada ne može da ispuni svoju svrhu i nikada ne može da zadovoljava estetske kriterijume.

Global digital clinic