Javna licitacija za davanje na korišćenje prodajnih mesta na pijacama

tržnica
JKP Tržnica

JKP Tržnica: Javna licitacija za davanje na korišćenje prodajnih mesta na pijacama  „Tvrđava“, „Krive livade“, „Medijana“, „OTC“, „Durlan-Bašta“, „Ćele-Kula“, „Palilula“, „Bubanj“, „Niška Banja“, „9.maj-NovoSelo“ i ,,Brzi Brod“.

Javna licitacija održaće se:

Na pijaci „Palilula“ – 22.12.2021.godine u 1000 sati;
Na pijaci „Bubanj“ – 22.12.2021.godine u 1100 sati
Na pijaci „OTC“ – 22.12.2021.godine u 1200sati;
Na pijaci „Medijana“ – 23.12.2021.godine u 1000 sati;
Na pijaci „Ćele – Kula“ – 23.12.2021.godine u 1100 sati;
Na pijaci „Tvrđava“ – 24.12.2021.godine u 1000 sati;
Na pijaci „Krive livade“ – 24.12.2021.godine u 1100 sati;
Na pijaci „Durlan-Bašta“- 24.12.2021.godine u 1200sati;

Javna licitacija za Mini pijace održaće se :

22.12.2021.god. u 1100 časova, za pijacu „9.Maj – Novo Selo“ na pijaci ,,Bubanj,,
23.12.2021.god. u 1100 časova, za pijacu „Brzi Brod“ na pijaci ,,Ćele kula,,
23.12.2021.god. u 1100 časova, za pijacu „Niška Banja“ na pijaci ,,Ćele kula,,