Izložba “Niti igre” u Paviljonu u Tvrđavi

Izložba Niti igre
Beskonačnost, 2015

Izložba slika “Niti igre”, umetnice Sanje Madžarević, biće otvorena sutra, 3. novembra u Paviljonu u Tvrđavi.

Izložba “Niti igre” obuhvata slike na kojima umetnica svoj likovni govor kreira kroz svež, inovativan koncept u kome na osoben način ispoljava kritičan stav prema aktuelnom društvenom trenutku.

Tokom stvaralačkog procesa prevazilazi uobičajeni diskurs koristeći motive životinja kojima daje prikrivene ljudke atribute, poput Džordža Orvela. Floralni motivi imaju određenu značenjsku ulogu, formirajući složenu, neočekivanu scenografiju zalazeći u područje preispitivanja našeg stvarnog okruženja.

“Ispod prizora naizgled naivne i bezazlene dečje igre kriju se kompleksne alegorije naše svakodnevice, kao kritika savremenog društva. Simbolika nevinosti igre u celini suprostavlja se sa realnošću i sve prisutnijom okrutnosti sveta koji nas okružuje. Motivi bodlji aludiraju na moguće probleme sa kojima se čovek susreće tokom svog života, ukazujući, pre svega, na političke nepravde u kojima snaga pojedinca i upravljačka moć izlaze u prvi plan”, piše kustos Radmila Kostić.

Razvijajući kompleksnu priču Sanja Madžarević otvara teška, dramatična pitanja straha, patnje i izdržljivosti ne samo u sadašnjem vremenu, već i u prošlom i budućem, kao svojevrsnu opomenu čovečanstvu.

Nastojanjem da identifikuje i kritički preispita poziciju čoveka u današnjem svetu, umetnica različitim značenjskim nivoima upozorava na orvelovsko društvo kontrole i nadzora postavljajući univerzalna pitanja smisla svega postojećeg.

Sopstveno razočaranje društvom i međuljudskim odnosima artikuliše kroz prividnu konstrukciju vedrog prizora, sa dozom skrivenog sarkazma i oporosti krećući se na relaciji između života i umetnosti.

Posetioci će moći da vide izložbu od sutra u 12 časova svakog dana osim ponedeljka. 

Sanja Madžarević

Sanja Madžarević je rođena 1991. godine u Čačku. Bila je stipendista Fonda za mlade talente „Dositeja“ 2014/15. godine a potom stipendista Fonda za izuzetno nadarene učenike i studente. Do sada je priredila 8 samostalnih izložbi u Mladenovcu, Čačku, Beogradu, Pirotu, Novom Sadu i Smederevskoj Palanci.

Global Digital Clinik