Iz predloga zakona izbačen član o kažnjavanju nadležnih za propuste koji štete porodiljama

mame
Foto: pixabay

Inicijativa „Mame su zakon“ saopštila je da se od Nacrta do predloga izmena Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom “izgubio” član kojim su predviđene kazne za propuste nadležnih.

Ove kazne se tiču propusta koje naprave službenici, njihovi nadređeni i institucije.

Udruženje je pitalo ministra za brigu o porodici Ratka Dmitrovića “gde se izgubio član 13. iz Nacrta zakona o kojem je vođena javna rasprava“.

Najčešći propusti

Predsednica Udruženja “Mame su zakon” i narodna poslanica, Tatjana Macura, podseća na dve situacije koje su posledica nemara službenika.

“Prva je ona koja se tiče porodilja čiji su poslodavci koristili podršku države za otklanjanje posledica pandemije čime im je bilo omogućeno odloženo plaćanje poreza i doprinosa zbog čega su službenici koji izrađuju rešenja porodiljama ovaj period računali tako da izgleda kao da porodilja u tom periodu nije radila“, navela je Macura.

Navodi i primer druge situacije.

“Druga se tiče žena koje su preko šest meseci provele u nacionalnoj službi za zapošljavanje – naime, poslodavci koji zaposle lice sa biroa bivaju oslobođeni plaćanja nameta na zarade u narednih 12 meseci, dok te obaveze na sebe preuzima država i po istom principu kao u prethodnom primeru porodiljama je računato kao da u tim mesecima nisu radile. Za oba propusta odgovorni su oni koji primenjuju propise, kazne za njih nema, a posledice trpe samo porodilje“, kaže Macura

Udruženje “Mame su zakon” uputiće i ovaj amandman narodnim poslanicima, odnosno zahtevaće da se član koji je postojao u Nacrtu koji je dostavljen na javnu raspravu vrati.

“Smatramo da je veoma važno uvesti i individualnu odgovornost na nivou službenika i njihovih nadređenih, kao i odgovornost institucija sistema”, zaključuju iz Inicijative.

Izvor:bif.rs