Inauguracija Mladih ambasadora održana u Narodnom pozorištu

Danas je u Narodnom pozor inauguracija Mladih ambasadora
Mladi ambasadori- Foto: Narodno pozorište Niš

Danas je u Narodnom pozorištu Niš održana inauguracija Mladih ambasadora. Oni predstavljaju uzor za uklučivanje mladih sa misijom da podignu svest i podele znanje između više generacija u skladu sa evropskim vrednostima.

Ovo je sedma po redu inauguracija Mladih ambasadora koja se tradicionalno održava u Pozorištu. Na početku svečanosti, budućim Mladim ambasadorima obratio se direktor Narodnog pozorišta, Spasoje Ž. Milovanović i tom prilikom poželeo puno uspeha u daljem radu.

Mladi ambasadori su omladinska organizacija osnovana u januaru 2014. sa ciljem jačanja kapaciteta mladih kroz akcije usmerene na multisektorsku saradnju i razvoj svakog pojedinca s idejom daljeg doprinosa razvoju lokalne zajednice.

Mrežu Mladih ambasadora čine 300 članova i alumnista koji dele informacije kroz direktnu komunikaciju sa mladima u svim obrazovnim institucijama u Nišu.

Tokom 7 godina, Mladi ambasadori su realizovali preko 50 projekta i više od 300 edukativnih radionica vezanih za lični i profesionalni razvoj ljudi iz različitih društvenih grupa u zajednici. Glavne aktivnosti su fokusirane na

  • kulturu i kreativne industrije,
  • preduzetništvo,
  • socijalnu ekonomiju,
  • tržišno plasiranje i održivi razvoj lokalne zajednice kroz edukaciju,
  • vršnjačku komunikaciju,
  • razmenu znanja,
  • digitalnu transformaciju i inovativne tehnologije.
Global digital clinic