Hidroelektrani “Sićevo” status spomenika kulture od Vlade Srbije

Foto - Hidroelektrana Sićevo/Wikipedija

Status spomenika kulture dobila je od Vlade Srbije hidroelektrana „Sićevo“ na reci Nišavi, koja predstavlja, kako se navodi, jedinstven primer objekta industrijskog nasleđa sa kontinuitetom proizvodnog procesa od devet decenija i kao takav predstavlja materijalno svedočanstvo procesa elektrifikacije i industrijalizacije grada Niša i okoline.

Kako stoji u objašnjenju, ovaj spomenik kulture svrstava se u značajna ostvarenja tehničke kulture kako zbog jedinstvenog inžinjerskog rešenja, tehničkih vrednosti, sačuvanih hidromehaničkih i mašinskih sklopova, tako i zbog istorijskog doprinosa modernizacijskim procesima u Srbiji.

Kada su mere zaštite u pitanju, jedna od njih je da se mora očuvati izvorni izgled spoljašnje arhitekture i enterijera, izvorna namena (sa mogućnošću dopunske namene za potrebe turizma, kulture, obrazovanja, rekreacije i drugih delatnosti koje ne narušavaju vrednosti spomenika kulture), kao i da postoje određena ograničenja i zabrane u pogledu radova na njima.

– zabranjena je prepravka, dogradnja, nadgradnja i drugi radovi koji mogu ugroziti statičku stabilnost spomenika kulture,

– zabranjeno je postavljanje trajnih ili privremenih objekata koji svojom namenom i volumenom gabarita po visini i obliku mogu ugroziti ili degradirati spomenik kulture,

– zabranjeno je postavljanja priključnih kutija, ormara i rashladnih uređaja na fasadama spomenika kulture,

– zabrana prosipanja, odlaganja i privremenog ili trajnog deponovanja otpadnih i štetnih materija (šuta, smeća, hemijski agresivnih, eksplozivnih, otrovnih i radioaktivnih)