GO Medijana raspisala konkurs za dodelu studentske stipendije i učeničke nagrade “Sveta Petka”

go medijana
GO Medijana

Pravo da ostvare studentsku stipendiju „Sveta Petka“ imaju studenti fakulteta sa sedištem u Nišu u sastavu Univerziteta u Nišu, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na godinu koja nije prva ili završna na osnovnim akademskim ili integrisanim akademskim studijama, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji nisu gubili nijednu godinu tokom studija i koji su prema nastavnom programu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postigli prosečnu ocenu najmanje 9,00.

Konkurs će trajati 15 dana, od 27. oktobra do 10. novembra 2023. godine.

Kako se navodi, pravo na stipendiju ne može ostvariti student koji je za tekuću školsku godinu ostvario pravo na stipendiju u skladu sa odlukom nadležnog organa Republike Srbije ili Grada Niša.

Pravo na studentsku stipendiju „Sveta Petka“ ne može ostvariti student koji je u prethodnim školskim godinama ostvario pravo na studentsku stipendiju „Sveta Petka“, odnosno drugu studentsku stipendiju u skladu sa odlukom nadležnog organa Gradske opštine Medijana.

Stipendija može biti dodeljena samo studentu koji prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa.

Pravo na učeničku nagradu „Sveta Petka“ mogu ostvariti učenici osnovnih i srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, nacionalni saveti nacionalnih manjina i drugo pravno ili fizičko lice, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, koji su u školskoj godini koja prethodi školskoj godini u kojoj se raspisuje javni konkurs osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika, koji utvrđuje ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.

Nagrada može biti dodeljena samo učeniku koji prilikom raspisivanja javnog konkursa ima prebivalište na području Gradske opštine Medijana i bez prekida najmanje godinu dana koji prethode raspisivanju javnog konkursa.