Geografsko informacioni sistem: Podaci o imovini na jednom mestu

Geografsko informacioni sistem

Geografsko informacioni sistem pružiće građanima Niša mogućnost da samo jednim klikom dođu do podataka i pojedinosti lokacije ili objekta.

Na ovaj način obezbediće se efektno i efikasno upravljanje imovinom u Nišu. Geografsko informacioni sistem za sada ima podatke o nepokretnostima koje su u vlasništvu Grada Niša.

U proteklom periodu kreirana je baza podataka sa oko 20 000 nepokretnosti Niša sa aplikacijama za procese upravljanja imovinom. Za svaku nepokretnost baza sadrži

  • lokaciju,
  • njenu vrednost i
  • kako se može koristiti.

Reč je o projektu uvođenja Geografsko informacinog sistema GIS, a koji Grad Niš sprovodi u saradnji sa Ćuprijom. Na ovaj način javna uprava biće bliža građanima i privredi. Kada sve bude gotovo, podacima će moći da pristupe službe, građani i potencijalni investitori. Ovaj projekat vredan je 220.700 evra.