Fakultet sporta raspisao konkurs za programe stručnog osposobljavanja

Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspisao je konkurs za upis na programe stručnog osposobljavanja za sledeća zanimanja i zvanje, trener u sportu, instruktor u sportu, organizator rekreacije u sportu i menadžer u sportu.

Za upis na programe stručnog osposobljavanja ll nivo (240 sati) i lll nivo (360 sati) neophodno je da polaznik ima najmanje srednje obrazovanje.
Za upis na program stručnog osposobljavanja lV nivo (360 sati) neophodno je da polaznik ima prethodno stečeno zvanje: Sportski operativni trener.

Rok za podnošenje prijava je od 17. marta do 3. aprila, a one se podnose lično u Službi za nastavu i studentska pitanja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja.

U konkursu se navodi da će nastava biti realizovana u blokovima i trajaće 15 radnih nedelja.

Više informacija o programu možete dobiti na sajtu fakulteta.