Donacija za novu Kliniku endokrino-hirurgije KC Niš

Direktor niške Klinike za endokrinohirurgiju i predsednik GO Crveni krst

Gradska opština Crveni krst donirala je opremu novoformiranoj Klinici za endokirnu- hirurgiju KC Niš. Oprema je vredna 60.000 dinara.

Prof. dr Miroslav Milutinović, predsednik gradske opštine Crveni krst, uručio je donaciju u opremi novoformiranoj Klinici za endokrinu-hirurgiju Kliničkog centra u Nišu.

Donirana oprema

“Ovo nije jedina pomoć koju je dobio novi Klinički centar dobio od organa lokalne samouprave, zahvaljujem se opštini na donaciji. Napa saradnja će se nastaviti”, rekao je direktor Klinike za endokrino-hirurgiju prof .dr Nebojša Đorđević.

Predsednik Milutinović je naglasio da je planom saradnje dogovoreno da u tekućoj godini ova ustanova dva puta uradi besplatne skrininge raka dojke za žiteljke opštine Crveni krst.