Divna vest za Nišlije!

Foto: Akademija Oxford IT

Sada niški osmaci imaju mnogo više mogućnosti za školovanje, budući da je na adresi Obrenovićeva broj 26 otvorena Srednja medicinska i IT gimnazija.

Ne samo da je u pitanju škola, koja funkcioniše godinama unazad i u drugim gradovima Srbije, poput Beograda, Kragujevca i Jagodine, nego se radi i o obrazovnoj instituciji koja se svojim kvalitetom i prisutpačnim cenama školovanja izdvaja u odnosu na druge.

Koje sve obrazovne profile ima Srednja medicinska i IT gimnazija Niš?

Nadležno Ministarstvo prosvete Republike Srbije je rešenjem broj 022 – 05 – 00047 / 2017 – 03, od 27. februara 2023. godine utvrdilo da Srednja medicinska i IT gimnazija Niš ispunjava sve zakonom propisane uslove, tako da može da organizuje nastavu za određene obrazovne profile III i IV stepena i to u području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane, zatim u području rada ekonomija, pravo i administracija, kao i u području rada zdravstvo i socijalna zaštita i to za sledeće obrazovne profile:

pekar ( III stepen )
mesar ( III stepen )
carinski tehničar ( IV stepen )
farmaceutski tehničar ( IV stepen )
medicinska sestra – tehničar ( IV stepen )

Ko može da upiše Srednju medicinsku i IT gimnaziju?

Uzevši u obzir da se radi o obrazovnoj instituciji koja je zvanično priznata od strane nadležnog ministarstva, te da Srednja medicinska i IT gimnazija Niš naravno maksimalno poštuje sve propisane smernice, to je jedini uslov koji ima obavezu da ispuni svako, ko je zainteresovan za redovno školovanje u okviru bilo kog od navedenih obrazovnih profila, da ima prethodno stečeno osnovno obrazovanje.

Svakako se podrazumeva da će nadležni u ovoj školi na vreme da obaveste roditelje, to jest staratelje dece i o tome koja dokumenta izuzev validnog svedočanstva o završenoj osnovnoj školi detata treba da prilože u trenutku kada bude bilo vršeno zvanično upisivanje.

Kako upisati Srednju medicinsku i IT gimnaziju Niš?

Očekuje se od roditelja, odnosno staratelja deteta zainteresovanog za pohađanje ove škole da najpre izvrše prijavljivanje, što mogu učiniti ili dolaskom u prostorije Škole, koje se nalaze na adresi Obrenovićeva broj 26 ili putem broja telefona 060 675 44 67.

Ukoliko im tako više odgovara, prijavu mogu poslati i na mejl adresu info@itgimnazija.edu.rs

Nakon toga će roditelji dobiti sve potrebne informacije kako o načinu organizacije nastave, tako isto i o detaljima koji se odnose na upis, bez obzira da li se dete odluči da pohađa smer medicinska sestra – tehničar ili carinski tehničar, odnosno pekar, farmaceutski tehničar ili mesar.

Podrazumeva se da će zakonski staratelji deteta biti precizno obavešteni ne samo o visini školarine, nego i o uslovima plaćanja, kao i o tome šta je sve uračunato u cenu.

Srednja medicinska i IT gimnazija Niš vas očekuje! Prijavite se na vreme, jer je broj mesta ograničen!

Global Digital Clinik