Deratizacija podruma pred zimu

deratizacija podruma

Na pragu smo zimske sezone i dok se bavimo tematikom kako ćemo se grejati, potpuno zaboravljamo da je sada idealno vreme da dobijemo neželjenje goste. Pod neželjenim gostima, mislimo na glodare. Sa prvim hladnim danima, miševi i pacovi, vođe među glodarima, pokušavaju da pronađu skloništa. Najčešće su to podrumi i sutereni, mračna i za glodare veoma zanimljiva mesta. Kako ih se rešiti, odnosno sprečiti da se nasele baš u vašem okruženju? Najbolja opcija je deratizacija podruma.

Preventivna deratizacija podruma

Kako su podrumi mesta u kojima odlažemo razni alat, stvari koje ne koristimo, ali i mesto u kome skladištimo hranu, oni su idealna mesta u kojima glodari žele da prezime. Kada se jednom usele, teško da će biti radi da svojevoljno izađu, a vama će biti još teže da ih isterate. Zbog toga, pre nego što do problema dođe nužno je sprovesti radnju, kao što je preventivna deratizacija podruma. Pod ovom metodom podrazumeva se više aktivnosti u podrumu.

Redovno održavanje higijene, čišćenje podruma i uklanjanjanje svih onih stvari koje zauzimaju mesto i čine više štete nego koristi, prva je radnja koju treba sprovesti. Ovo je posebno bitno jer su miševi i pacovi poznati po tome što grickaju sve što nađu. Pored hrane, to mogu biti instalacije i razni kablovi, nekada tekstil, a nekada drvo, pa čak i zid. Kada se sve to nađe na jednom mestu, oni se nalaze u carstvu snova, a vi u leglu potencijalne materijalne štete i, ne tako naivnih, zdravstvenih problema.

Pravilno skladištenje hrane je drugi korak deratizacije podruma i podrazumeva pakovanje i zatvaranje brašna, šećera, žitarica u dobro zatvorene kutije, koje ove štetočine ne mogu uništiti. Ukoliko uspeju da dođu u kontakt sa hranom, ona će postati kontaminirana, moraćete je baciti, a dalja borba sa glodarima biće veoma teška.

Zatvaranje svih fizičkih otvora, pukotina, rupa u zidu, kanalizacionim i ventilacionim cevima, kojima glodari ulaze u podrum, a dalje i u stambeni objekat je poslednji, ali ništa manje važan korak u sprovođenju preventivne deratizacije.

Kurativna deratizacija podruma

Ova metoda deratizacije podruma sprovodi se u onom momentu kada problem već postoji, odnosno, onda kada ste primetili da imate neželjene goste u svom podrumu. Veoma je važno znati da ako ste primetili jednog miša ili tragove, računajte da ih verovatno ima mnogo više. Glodari se veoma brzo razmnožavaju i dok se bavite tradicionalnim, kućnim metodama hvatanja putem mišolovki i sličnog, broj jedinki će se ubrzo povećati. Zato ne čekajte dugo, već odmah krenite u agresivnu borbu, kako biste im stali na put na vreme.

Kurativna deratizacija u podrumima najdelotvornija je primenom hemijskih mera. Ovde se misli na korišćenje hemijskih preparata, rodenticida, koji veoma efikasno i brzo uništavaju glodare. Sa druge strane, ovi preparati su ekološki i potpuno neškodljivi za ljude i druge životinje, tako da posle njihove primene i hvatanja glodara, slobodno možete koristiti prostor.

Deratizacija je veoma ozbiljan proces, te kada se odlučite da je hemijska deratizacija podruma rešenje za vaš problem, treba pozvati profesionalce, službu za ddd usluge, koji će za kratko vreme istu sprovesti na najbezbedniji i najefikasniji način. Nakon toga slobodno spavajte i budite sigurni da nemate podstanare.