Dan zaštite prirode: Akcija uređenja Cerjanske pećine

Cerjanska pećina
GO Pantelej, Cerjanska pećina

Povodom Dana zaštite prirode u Srbiji uz podršku Kancelarije za mlade i Direkcije za izgradnju, predstavnici Gradske opštine Pantelej u Nišu organizovali su čišćenje i uređenje kompleksa Cerjanske pećine.

Učesnici akcije su bili angažovani na na raščišćavanju bujičnih nanosa na ulaznoj kapiji ećine, uklanjanju divljeg rastinja i otpada u kompleksu Cerjanske pećine.

Dobra prilika da se ukaže na značaj očuvanja prirode

Cerjanska pećina koja ima status zaštićenog prirodnog dobra ima veliki tustički potencijal koji još uvek nije iskorišćen.

Tek oko 300 ljudi, mahom istraživača, moglo je zaista da se uveri u njenu lepotu.

Akcija čišćenja Cerjanske pećine, Kancelarija za mlade GO Pantelej

Pećinu koja je prema procenama geologa stara više od 2 miliona godina i koja, budući da do njenog kraja nijedan čovek još nije zakoračao, važi za veliku misteriju.

Ulaz u nju nalazi se na 14 kilometara od Niša kod sela Cerje, na nadmorskoj visini od 515 metara, na mestu gde ponire Provalijska reka.

Osim uobičajenih stalaktita i stalagmita, u Cerjanki se nalaze i heliktiti koji spadaju u posebnu vrstu pećinskog nakita, jer se, suprotno fizičkim zakonima i Zemljinoj teži, formiraju i pružaju u svim pravcima.

Ova pećina specifična je još i po talasastim draperijama, pećinskim koralima i kristalnim cvetovima.

Dan zaštite prirode obeležen akcijom čišćenja Cerjanke

Iz Direkcije za izgradnju kažu da zainteresovanost turista nesumnjivo postoji, ali da je osim cene ulaznice, veliki problem i nedovoljan broj obučenih vodiča.

“Danas smo planirali promotivni ulazak u pećinu ali hidrologija ne dozvoljava. Trenutno imamo četiri vodiča, a za svaki ulazak potrebno je najmanje dva obučena vodiča”, kaže Slaviša Petrović iz Direkcije za izgradnju grada.

U budućnosti najavljuje se izgradnja vizitarskog centra kako bi ovaj kompleks bio dostupniji turistima, kažu u Opštini Pantelej.

Dan zaštite prirode u Srbiji je ustanovlјen 2009. godine i obeležava se sa cilјem da se najšira javnost podseti na ulogu i značaj zaštite nacionalne prirodne baštine.

Global Digital Clinik