Crveni krst Niš slavi svoj 140 rođendan: Izložba i obuka humanitarne fotografije u Nišu

Obuka humanitarne fotografije u Nišu
Obuka humanitarne fotografije u Nišu; Foto: Crveni krst Niš

Izložbom humanitarne fotografije autora Ibrahima Male u Banovini Crveni krst u Nišu proslavlja 140 svog rada i postojanja.

Humanitarna fotografija upravo oslikava deo aktivnosti organizacije Crvenog krsta, vreme seoba i migracija.

“U holu Univerziteta prikazaćemo patnju naroda i pojedinca pomerenog sa svog ognjišta u nama bliskoj istoriji 2014. i 2015. godine snimljenu kamerom delegata Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca Ibrahima Male”, najavljuju u Crvenom krstu u Nišu.

Svečano otvaranje izložbe je u 13 časova.

Ibrahim Malla
Ibrahim Malla

Podsetimo, proteklog vikenda Crveni krst Niš bio je domaćini obuke iz oblasti humanitarne fotografije a polaznici su bili iz Italije, Tunisa, Gane, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije.

Obuka humanitarne fotografije u Nišu
Obuka humanitarne fotografije u Nišu; Foto: Crveni krst Niš

Autor: Ibrahim Mala (Ibrahim Malla) je profesionalni fotograf.

Radio je kao delegat za audio-vizuelne komunikacije Međunarodne Federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumeseca na bliskom istoku i severnoj Africi, na mnogim misijama Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kao i za više nacionalnih društava kao što su: Britanski Crveni krst, Švedski Crveni krst, Norveški Crveni krst, Finski Crveni krst, Nemački Crveni krst, Danski Crveni krst, kao i Kanadski Crveni krst.

Gospodin Malla ima veliko iskustvo u oblasti primenjene humanitarne fotografije u vanrednim situacijama, radio je sa Sirijskim Crvenim polumesecom na početku konflikta i njegove fotografije su bile prve koje su dokumentovale humanitarne aktivnosti SCP u vreme sukoba, dok su njegove fotografije ivideo materijali  korišćeni kao glavni izvor za komunikaciju i kampanje prikupljanja sredstava.

Takođe je radio i u Iraku, Jemenu, Libanu, Jordanu, Turskoj, Libiji i Tunisu. Treninge iz oblasti fotografije u vanrednim situacijama je držao u Maroku, Libiji, Iranu, Siriji, Libanu, Italiji, Tunisu, Finskoj.

Mеđunarodni pokrеt Crvеnog krsta i Crvеnog polumеsеca, rođеn jе u žеlji da bеz diskriminacijе pruži pomoć ranjеnicima i bolеsnicima na bojnom polju, u svom mеđunarodnom i nacionalnom vidu nastoji da sprеči i ublaži ljudsku patnju u svim prilikama. Njеgov cilj jе, da štiti život i zdravljе i da obеzbеdi poštovanjе ljudskе ličnosti. On unaprеđujе uzajamno razumеvanjе, prijatеljstvo, saradnju i trajan mir mеđu svim narodima.

Ibrahim mala je dobitnik 7 međunarodnih nagrada za fotografiju, a izložbe svojih radova je držao u Italiji, Nemačkoj, u Ženevi i Londonu, u Španiji i Škotskoj, u Mančesteru u Kraljevskom muzeju rata, kao i u Sidneju, Moskvi, Norveškoj, Finskoj i Švedskoj.

Njegove fotografije nose snažnu humanirtarnu poruku, oslikavajući svu tragediju konflikta, ali i humanitarne akcije Crvenog krsta i Crvenog polumeseca. Ibrahim Mala je držao kurseve fotografije i za više nacionalnih društava CK, u različitim zemljama, kao što su Sirija, Italija, Hrvatska, Katar, Maroko, Iran, Finska i Bosna i Hercegovina.