Bitka za Košare: Jedan od najvažnijih datuma u našoj istoriji

Košare
Bitka za Košare: Jedan od najvažnijih datuma u našoj istoriji.

Danas je jedan od najvažnijih datuma u našoj istoriji. Datum koji mora da bude urezan u nacionalno i biće svakog Srbina. 9. aprila ’99, tada na Veliki Petak, počela je bitka na karauli Košare.

Napad je bio silovit, iznenadio je Vojsku Jugoslavije i OVK je zauzela karaulu Košare, ali nije uspela da dublje prodre na Kosovo i Metohiju, što je bio osnovni cilj napada. Vojska Jugoslavije imala je 108 poginulih, a OVK više od 200.

Nadmoćniji neprijatelj nije uspeo da napravi proboj tokom dva meseca frontovske bitke na liniji od 15 kilometara. To je bio drugi Kosovski boj koji je vodila naša tadašnja vojska, a u njoj i golobradi mladići koji nisu imali dilemu da li treba braniti branik Otadžbine.

U sastavu naše vojske na Košarama je bilo i naših dobrovoljaca, kao i 40 Kozaka i 20 Skandinavaca. Neprijatelj je zadobio i višestruko veće gubitke u ljudstvu i tehnici…

Preživeli danas svedoče da je to bio pakao u kome su goreli nebo i zemlja. A na toj liniji je u stvari zaustavljena kopnena invazija ne samo na Kosmet, nego i na celu Srbiju…

Poginulo je 108 pripadnika vojske i dobrovoljaca, a tela nekoliko vojnika nikada nisu izvučena sa granice. Danas se na području karaule Košare nalazi oko 150 grobnica, poginulih pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova, ali se procenjuje da je još nekoliko desetina ljudi iz redova OVK sahranjeno u Albaniji, navodi RTS.

Bitka za Košare je zvanično završena 14. juna 1999. godine, kada se Vojska Jugoslavije na osnovu Kumanovskog sporazuma sa snagama KFOR-a povukla sa Košara.

Povlačenje je za razliku od drugih delova Kosova, proteklo bez ikakvih incidenata, a neprijatelji su jedni druge mirno posmatrali.

O značaju te bitke se i ne govori na način na koji bi trebalo. Na svesnima je da o značaju njihove žrtve govore svuda i na svakom mestu. I da se bore za Srbiju u kojoj će takvi junaci biti jedna od najpoštovanijih kategorija stanovništva.

Jer, njihova žrtva ne sme da bude uzaludna. Uz veru u tu i takvu Srbiju

SLAVA I HVALA POGINULIM JUNACIMA SA KOŠARA I POŠTOVANjE PREŽIVELIMA!

Global Digital Clinik