Viši sud u Nišu dobio novu opremu – soba za svedoke

viši sud u nišu

Viši sud u Nišu dobio je opremu za specijalne prostorije i videokonferencijsku opremu za svedočenje posebno osetljivih svedoka. Na taj način se oštećeni ili svedok ne susreće u sudnici sa optuženim i ne izlaže se dodatnoj traumi i strahu.

Status posebno osetljivih svedoka najčešće imaju žrtve teških krivičnih dela, poput nasilja u porodici, trgovine ljudima i seksualnih delikata.

Tamara Savić, sudija Višeg suda u Nišu, ističe da dobijena oprema treba da smanji nelagodnost i neprijatnost svedoka.

“Svrha je da se svede na najmanju moguću meru sva ta stresna situacija koja je nužno izazvana kod tog svedoka činjenicom da treba da dođe u sud i da iskaz, kao i da se sretne sa optuženim u istoj prostoriji, odnosno istoj sudnici”, rekla je ona za TV Prvu, a piše B92.

Aleksandra Karimanović, majka devojčice koja je bila žrtva Malčanskog berberina, smatra da bi susret njene ćerke sa njim bio šokantan.

“Naravno da je mnogo bilo lakše ovako. Sudija je odradila da ona ne bude niti u pogledu sa njim, niti da ga čuje”, tvrdi Karimanović.

Žrtvama je omogućeno da prilikom davanja iskaza u posebnoj prostoriji imaju i podršku psihologa, socijalnog radnika ili drugih stručnih lica.

Izvor: B92