Vaučeri za odmor u Niškoj Banji: Dostupno pet smeštaja

niška banja
Foto: GO Niška Banja

Ministarstvo turizma, turizma i telekomunikacija je u 2018. godini opredelilo 400 miliona dinara za 80.000 vaučera za podsticaj domaćeg turizma.

Uredbom o uslovima dodele i korišćenja sredstava za podsticaj unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Srbije predviđeno je da se vaučeri za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja mogu koristiti i na teritoriji Gradske opštine Niška Banja.

Podsticaj domaćeg turizma sprovodi se kroz dodelu vaučera za subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u trajanju od najmanje pet noćenja, izvan opštine, odnosno mesta prebivališta korisnika vaučera.

Vaučerom se ne može vršiti plaćanje usluga hrane i pića, pružanje zdravstvenih ili drugih usluga, boravišne takse, odnosno drugih dadžbina.

Vaučere za letovanje mogu koristiti penzioneri, nezaposlena lica, građani koji primaju tuđu negu i pomoć, ratni invalidi i svi koji mesečno zarađuju manje od 60.000 dinara.

Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednomu toku kalendarske godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja.
 

Lista ugostiteljskih objekata u kojima u Niškoj Banji možete izvrštiti rezervaciju radi realizacije vaučera za uslugu smeštaja: Prenoćište Zone, Smeštaj „Bojić“, Vila Olivera, Sobe Bojić Ljiljane i Smeštaj Tasković.

Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i drugeusluge, boravišna taksa i dr. Vaučer se može koristiti zaključno sa 20.11.2018. godine.
 

Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP “Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.

Global Digital Clinik