Ustanova socijalne zaštite - centar "Mara"

Sestre Baković bb, 18000 Niš

 018 42 91 972

www.facebook.com/centar.mara

Ustanova socijalne zaštite – centar “Mara” je ustanova socijalne zaštite za dnevno zbrinjavanje dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju, kao i osoba sa elementima autizma. 

Ustanova je formirana Odlukom skupštine grada Niša 15.07.1994. godine.
Radnici se permanentno stručno usavršavaju i aktivno učestvuju na seminarima, edukacijama, treninzima, tribinama, okruglim stolovima…
Program rada u ustanovi se izvodi u pet vaspitno-obrazovnih grupa, formiranih prema stepenu ometenosti i biološkoj starosti korisnika, a u skladu sa njihovim sposobnostima.

USLUGE KOJE USTANOVA PRUŽA KORISNICIMA:

• dnevno zbrinjavanje
• ishrana
• zdravstvena zaštita-sprovode lekar, med. sestre, negovatelji
• stručni tretmani-sprovode defektolozi, psiholog, vaspitači
• radna okupacija-sprovode radni terapeuti
• kulturno-zabavne i sportske aktivnosti-sprovodi prof. fizičkog vaspitanja

Potrebe osoba ometenih u razvoju su iste kao i potrebe „opšte“ populacije, ali je način njihovog zadovoljenja mnogo suptilniji, što pre svega zahteva veliku ljubav, strpljenje, stručnost i predanost poslu, a aktivnosti se sprovode prema njihovim sposobnostima, sklonostimam i ispoljenom interesu.
– U radu sa mlađom decom primarne aktivnosti su: formiranje osnovnih higijenskih navika, socijalizacija, samoposluživanje, razvoj govora i jezika i razvoj psihomotorike; ostale aktivnosti realizuju se kroz zajedničku igru i druženje i vezane su za kreativno izražavanje dece (likovno, muzičko i radno vaspitanje).

Za omladinu i odrasle korisnike organizovane su grupne aktivnosti:

– kultura komuniciranja (kultura izražavanja i ophođenja, prevencija rizičnih oblika ponašanja),
– radna okupacija kroz 
– radionice narodne radinosti (vez, tkanje, filc), 
– kreativne radionice (crtanje, oslikavanje stakla i svile, papirna galanterija, keramika), 
-ekološku i
-kulinarsku radionicu,
– sekcije (recitatorska, muzička, folklorna),
– rekreativne aktivnosti (izleti, sport, edukativne šetnje-upoznavanje grada, ponašanje u saobraćaju),
– slobodne aktivnosti (kompjuteri, društvene igre, odmor uz kafu i muziku…) i

Individualni rad sa:

– defektologom (razvoj govora i jezika, rad sa količinama i veličinama,
orijentacija u vremenu i prostoru, rad sa edukativnim materijalom, rad na računaru…),
– psihologom (testiranja, procene)
– profesorom fizičkog vaspitanja (korektivne i dr. vežbe),

AKTUELNOSTI
Međunarodna saradnja

– IB Behindertenhilfe (Internacionalni savez za pomoć osobama sa posebnim potrebama)-Oberursel, Nemačka; u okviru realizacije projekta “Otvaranje novih servisa i novih oblika podrške za osobe sa smetnjama u gradu Nišu i niškom regionu” 
– Free youth centre (Slobodni omladinski centar)-Vidin, Bugarska; projekat RISE–Regional integration with a social effect (“Regionalna integracija sa socijalnim efektom”)
– EducAid-Rimini, Italija; u okviru realizacije projekta “Podrška porodicama dece sa smetnjama u razvoju”

Nagrade i priznanja

– Centar je u svom dugogodišnjem radu nosilac brojnih zahvalnica i povelja, a najprestižnija nagrada usledila je januara 2012. god na Danima defektologa-POVELjA „PROFESOR MIODRAG MATIĆ“, u znak priznanja za postignute rezultate u vaspitanju i obrazovanju dece i omladine ometene u razvoju i unapređenju defektološke teorije i prakse.

Nagrade i priznanja korisnicima

– Diploma fonda “Profesor V. Matić” (na Danima defektologa) za postignute dobre rezultate u obrazovanju i osposobljavanju za život-Vladimiru Iliću 2009.g. i Darku Anđelkoviću 2011.g.,
– Sportske nagrade za ekipno takmičenje na sportskim susretima dnevnih boravaka a na stonoteniskim turnirima za Darka Anđelkovića, 
– Likovno priznanje na izložbi slika ulje na platnu za Vladimira Ilića,
– Muzičko priznanje na Pesmi Evrope za Ivanu Icić,
– Ručni, unikatni radovi korisnika su veoma cenjeni na promotivnim, humanitarnim, aukcijskim i dr. izložbama.

 

Global Digital Clinik