Ujedinjeni protiv kovida: Borbu protiv epidemije uvesti u zakonske okvire

ujedinjeni protiv kovida
Izvor: ujedinjeni-protiv-kovida.net

Ujedinjeni protiv kovida danas Ministarstvu zdravlja predaju zahtev za aktiviranje Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

U Zahtevu koji je potpisao Izvršni odbor Ujedinjeni protiv kovida navodi se da članovi Udruženja traže da se aktivnosti na suzbijanju epidemije vrate u zakonske okvire. To znači da dosadašnju ulogu Kriznog štaba preuzme Republička stručna komisija za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

„Krizni štab je odavno izgubio autoritet u narodu, posebno je problematičan i gubitak poverenja građana u ovo telo. Dodatno, izgubio je i svaki autoritet među zdravstvenim radnicima. Sledeći epidemijski talas treba dočekati sa timom stručnjaka kojima se veruje. U tom smislu, smatramo da je od izuzetne važnosti da se lica koja se trenutno pojavljuju ispred Kriznog štaba u javnosti, usled opisanog gubitka poverenja, zamene drugim licima koja će se građanima obraćati ispred Komisije“, navodi se u zahtevu.

Njihov predlog je da se sve referentne zdravstvene ustanove pozovu da delegiraju svoje predstavnike u Komisiju za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti.

Usvajanje ovog zahteva je prema UPK opravdano i važno jer, kako navode, svaka demokratska i pravno uređena država mora da se pridržava sopstvenih zakona, dodajući da pojedini pravni autoriteti u Srbiji smatraju Krizni štab nelegalno obrazovanim i nelegitimno operativnim telom. UPK navodeli su ove pravne autoritete:

  • bivša predsednica Vrhovnog kasacionog suda Leposava Karamarković,
  • Vida Petrović Škero,
  • dvoje univerzitetskih profesora, Vesna Rakić Vodinelić i Zoran Ivošević
  • bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić i
  • programski direktor NVO Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić.

Izvor: Insajder