U Srbiji samo 18% adolescenata traži psihološku pomoć. Psiholog Doma zdravlja razgovarao sa učenicima Ekonomske škole u Nišu

Podaci pokazuju da u Srbiji 36% adolescenata traži pomoć od roditelja, 26% njih traži pomoć od vršnjaka a samo 18% traži pomoć od specijalista. Jedna trećina mladih ne zna kako može dobiti psihološku pomoć.

Upravo iz ovih razloga, psiholog Savetovališta za mlade Doma zdravlja Niš održao je pradavanje učenicima 2. i 4. razreda Ekonomske škole u Nišu.

Obuhvaćene su teme pravilna ishrana, preterana upotreba medija, zloupotreba psishoaktivnih supstanci, polno ponašanje adolscenata, fizička neaktivnost a to su faktori koji utiču na fizičko i mentalno zdravlje adolescenata.

Mentalno zdravlje i dalje nije tema o kojoj se otvoreno razgovara, a postoji i značajna društvena stigma vezana za traženje stručne pomoći. Zbog nedovoljno razvijenih usluga za mentalno zdravlje i društvene stigme, mnogi adolescenti ne dobijaju potrebnu psihološku pomoć, a oni koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem ne dobijaju dijagnozu i lečenje.

Osobe koje imaju probleme sa mentalnim zdravljem osećaju stres, anksioznost i nemaju motivaciju, što dovodi do lošijeg učinka u školi ili na fakultetu i dovodi ih u rizik od napuštanja obrazovanja ili upuštanja u rizična ponašanja kao što su zloupotreba psihoaktivnih supstanci i nezaštićeni seksualni odnosi.

Ako se ne prepoznaju u ranoj fazi, manje psihološke poteškoće se mogu razviti u probleme sa mentalnim zdravljem koji utiču na sve oblasti života.