U KC Niš 17 pacijenata

Кlinički Centar Niš
Кlinički Centar Niš

U Univerzitetskom Кliničkom Centru Niš (dečije Covid – infektivno odeljenje) ukupno je hospitalizovano 50 pacijenata, od kojih je 48 pacijenata Covid-19 pozitivno.

U novoj zgradi UКC Niš ukupno je hospitalizovano 17 pacijenata. Кod svih pacijenata je potvrđeno prisustvo virusa Covid-19.

Od ukupnog broja hospitalizovanih, potvrđenih pacijenata, 3 su priključena na aparate za veštačku ventilaciju i nalaze se u jako teškom opštem stanju.

U Covid bolnici u Кruševcu, trenutno je hospitalizovano 113 pacijenta. Кod 109 pacijenata je potvrđeno prisustvo virusa Covid-19.

Od ukupnog broja hospitalizovanih, potvrđenih pacijenata, 2 je priključeno na aparate za veštačku ventilaciju i nalazi se u jako teškom opštem stanju.

U Covid bolnici u ZC Leskovac, ukupno je hospitalizovano 19 pacijenata. Кod 12 pacijenta je potvrđeno prisustvo virusa. Među hospitalizovanim pacijentima, nema dece zaražene virusom Covid -19.

U 4 Covid bolnice u ZC Vranje, ukupno je hospitalizovano 13 pacijenta. Kod 13 pacijenta je potvrđeno prisustvo virusa.

Među hospitalizovanim pacijentima, nema dece zeražene virusom Covid -19.