“Teatar na raskršću”: Program festivala

Teatar na raskršću

4. Pozorišni festival balkanskog kulturnog prostora “Teatar na raskršću” – Program festivala

PONEDELjAK 4. SEPTEMBAR
OTVARANjE FESTIVALA
20.00 Sala Narodnog pozorišta Niš
Narodno pozorište u Beogradu (Srbija)

MAGBET

Tekst: Vilijam Šekspir
Režija: Jagoš Marković

21.45 Gornji foaje Narodnog pozorišta Niš
RAZGOVOR O PREDSTAVI
Kritičari – okrugli sto kritike:
Olivera Milošević, novinarka i teatrološkinja, Beograd
Prof. dr Milivoje Mlađenović, teatrolog, Sombor
Nataša Gvozdenović, novinarka i pozorišna kritičarka, Novi Sad
Dr Sašo Ognenovski, pozorišni kritičar, Bitolj
Jelena Popović, dramaturg i pedagog, Niš
Igor Burić, novinar i pozorišni kritičar, Novi Sad

UTORAK 5. SEPTEMBAR
20.00 Sala Narodnog pozorišta Niš
Satiričko kazalište Kerempuh, Zagreb (Hrvatska)

ŠKRTAC

Tekst: J. B. P. Molijer
Režija: Dora Ružđak Podolski

22.05 Gornji foaje Narodnog pozorišta Niš
RAZGOVOR O PREDSTAVI
Kritičari – okrugli sto kritike:
Olivera Milošević, novinarka i teatrološkinja, Beograd
Prof. dr Milivoje Mlađenović, teatrolog, Sombor
Nataša Gvozdenović, novinarka i pozorišna kritičarka, Novi Sad
Dr Sašo Ognenovski, pozorišni kritičar, Bitolj
Jelena Popović, dramaturg i pedagog, Niš
Igor Burić, novinar i pozorišni kritičar, Novi Sad

SREDA 6. SEPTEMBAR
20.00 Sala Narodnog pozorišta Niš
Narodno pozorište Niš (Srbija)

NOĆNA FRAJLA

Tekst: Aleksandar Popović
Režija: Branislav Mićunović

21.45 Gornji foaje Narodnog pozorišta Niš
RAZGOVOR O PREDSTAVI
Kritičari – okrugli sto kritike:
Olivera Milošević, novinarka i teatrološkinja, Beograd
Prof. dr Milivoje Mlađenović, teatrolog, Sombor
Nataša Gvozdenović, novinarka i pozorišna kritičarka, Novi Sad
Dr Sašo Ognenovski, pozorišni kritičar, Bitolj
Jelena Popović, dramaturg i pedagog, Niš
Igor Burić, novinar i pozorišni kritičar, Novi Sad

ČETVRTAK 7. SEPTEMBAR
20.00 Sala Narodnog pozorišta Niš

JU Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka (BiH / Republika Srpska)

GOSPOĐICA

Tekst: Ivo Andrić
Režija: Đurđa Tešić

21.45 Gornji foaje Narodnog pozorišta Niš
RAZGOVOR O PREDSTAVI
Kritičari – okrugli sto kritike:
Olivera Milošević, novinarka i teatrološkinja, Beograd
Prof. dr Milivoje Mlađenović, teatrolog, Sombor
Nataša Gvozdenović, novinarka i pozorišna kritičarka, Novi Sad
Dr Sašo Ognenovski, pozorišni kritičar, Bitolj
Jelena Popović, dramaturg i pedagog, Niš
Igor Burić, novinar i pozorišni kritičar, Novi Sad

PETAK 8. SEPTEMBAR
20.00 Sala Narodnog pozorišta Niš
Crnogorsko narodno pozorište, Podgorica i Centar za kulturu Tivat (Crna Gora)

POKOJNIK

Tekst: Branislav Nušić
Režija: Egon Savin

21.50 Gornji foaje Narodnog pozorišta Niš
RAZGOVOR O PREDSTAVI
Kritičari – okrugli sto kritike:
Olivera Milošević, novinarka i teatrološkinja, Beograd
Prof. dr Milivoje Mlađenović, teatrolog, Sombor
Nataša Gvozdenović, novinarka i pozorišna kritičarka, Novi Sad
Dr Sašo Ognenovski, pozorišni kritičar, Bitolj
Jelena Popović, dramaturg i pedagog, Niš
Igor Burić, novinar i pozorišni kritičar, Novi Sad

SUBOTA 9. SEPTEMBAR
20.00 Sala Narodnog pozorišta Niš
Gledališče Koper – Teatro Kapodistrija (Slovenija) i Slovensko stalno gledališče Trst (Italija)

LEPA VIDA

Tekst: Staša Prah
Režija: Marjan Nećak

21.25 Gornji foaje Narodnog pozorišta Niš
RAZGOVOR O PREDSTAVI
Kritičari – okrugli sto kritike:
Olivera Milošević, novinarka i teatrološkinja, Beograd
Prof. dr Milivoje Mlađenović, teatrolog, Sombor
Nataša Gvozdenović, novinarka i pozorišna kritičarka, Novi Sad
Dr Sašo Ognenovski, pozorišni kritičar, Bitolj
Jelena Popović, dramaturg i pedagog, Niš
Igor Burić, novinar i pozorišni kritičar, Novi Sad

NEDELjA 10. SEPTEMBAR
ZATVARANjE FESTIVALA
19.30 Sala Narodnog pozorišta Niš
JU Gradsko pozorište Podgorica (Crna Gora), Kulturni centar Bar – Festival Barski Ljetopis (Crna Gora) i Narodno pozorište Niš (Srbija)

DEKAMERON

Tekst: Đovani Bokačo
Dramatizacija: Stevan Koprivica
Režija: Dejan Projkovski

Prateći program festivala
(Foaje Narodnog pozorišta Niš)

Utorak / 5. 9. 18.00
Promocija časopisa za pozorišnu umetnost Scena br. 1 i 2/2023.

Govore: mr Miloš Latinović, dramski pisac i književnik, gl. i odg. urednik i dr Miroslav Radonjić, teatrolog, direktor Sterijinog pozorja i izdavač.

Joakim Vujić ̶- Sabrane drame, priredila Isidora Popović, Sterijino pozorje 2022. Kapitalno izdanje, prvi put se objavljuje svih 17 sačuvanih drama Joakima Vujića, a povodom 250 godina od rođenja i 175 godina od smrti Joakima Vujića.

Govore: prof. dr Milivoje Mlađenović, pisac i teatrolog i dr Miroslav Radonjić, teatrolog.

Sreda / 6. 9. 18.00
Promocija časopisa Agon, koji se bavi analizom i opservacijom pozorišnog života i vizuelnih komunikacija na prostoru Republike Srpske.

Izdavači: Narodno pozorište RS, Akademija umetnosti Univerziteta u Banjaluci i Visokoškolska akademska ustanova Banja Luka college

Govore: dr Miroslav Radonjić, teatrolog, dr Duško Ljuština, menadžer u kulturi i prof. dr Nenad Novaković, ekspert za elektronske medije i menadžment u kulturi.
Primenjeni marketing u Hrvatskim kazalištima

Govore: autor dr Duško Ljuština, menadžer u kulturi, Vladimir Đuričić, direktor Narodnog pozorišta Timočke krajine „Zoran Radmilović“ i prof. dr Nenad Novaković, ekspert za elektronske medije i menadžment u kulturi.

Izdavači: BLC Banja Luka i Beseda Banja Luka

Četvrtak / 7. 9. 18.00
Promocija knjige Pozorišni život Zemuna – uticaj na pozorišni život Srba, autor dr Milovan Zdravković, izdavači RTS izdavaštvo i MPUS

Govore: Dragan Inđić, urednik izdavačke delatnosti RTS, dr Jelena Perić, teatrološkinja, Miroljub Nedović, glumac Narodnog pozorišta Niš, dr Milovan Zdravković, autor i mr Spasoje Ž. Milovanović, direktor festivala.

Petak / 8. 9. 18.00
Teatron, časopis za pozorišnu umetnost, broj 200 (2022) i dvobroj 201/202 (2023)

Narodno pozorište u ogledalu vremena (listovi i časopisi u izdanju Narodnog pozorišta u Beogradu), tom I i II, u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, autorka dr Jelica Stevanović

Govore: Vesna Burojević, direktorka MPUS, dr Jelica Stevanović, muzejska savetnica i autorka knjige, Miroslav Antić, sekretar redakcije časopisa „Teatron“.

Subota / 9. 9. 18.00
Promocija pozorišnih novina Ludus, gl. i odg. urednica Tatjana Nježić

LUDUS, odnosno pozorišne novine kao dokument

Govore: prof. dr Milivoje Mlađenović, pisac i teatrolog, Borka Golubović Trebješanin, pozorišna kritičarka i novinarka, Tatjana Nježić, pozorišna kritičarka, gl. i odg. urednica.

Pozorišna kritičarska radionica

Tokom odžavanja festivala Teatar na raskršću, biće realizovan projekat „Pozorišna kritičarska radionica“, podržan od Ministarstva kulture RS.

Okrugli sto kritike

Okrugli sto kritike biće organizovan svake večeri po završetku predstave u foajeu Narodnog pozorišta Niš od 4. 09. do 9. 09. 2023.