Sveti Jovan Zlatousti, jedan od najučenijih svetitelja: Veruje se da na današnji dan treba čitati

Sveti Jovan Zlatousti
Sveti Jovan Zlatousti. Foto: PrtSc

Sveti Jovan Zlatousti, veliki svetitelj i reformator koji je poznat i kao najčuveniji propovednik u istoriji crkve. Pravoslavni vernnici danas obeležavaju dan posvećen njemu.

Sveti Jovan Zlatousti smatra se jednim od najučenijih svetitelja. Stoga se veruje da na današnji dan valja uzeti neku knjigu i iz nje pročitati makar deo. Još jedno od verovanja je da na današnji dan žene ne treba da u ruke uzimaju vunicu, konac ili igle. Ubraja se u Sveta tri jerarha, a nadimak Zlatousti dobio je zbog svojih retoričkih sposobnosti.

Rođen je u Antiohiji, gde je studirao bogoslovlje u sklopu škole biblijske egzegeze kojom je rukovodio Diodor Tarsijski. U Antiohiji je rukopoložen u čin đakona i sveštenika.

Godine 397. izabran je za episkopa carigradskog, nakon čega ulazi u sukob sa Evtropijem, ministrom dvora cara Arkadija, i sa caricom Evdoksijom, jer je predlagao potpunu reformu načina života, kako u crkvi tako i na carskom dvoru.

Zbačen je sa prestola 402. godine, a carica Evdoksija ga progoni u Kukuz, gde je umro 407. godine.

U mnogim srpskim porodicama ovaj svetac slavi se kao krsna slava.

Dostava hrane u Nišu