Sve manji broj nepismenih u Srbiji. Širom sveta obeležava se Međunarodni dan pismenosti.

Završen prolećni raspust za đake

Širom sveta obeležava se Međunarodni dan pismenosti koji je UNESCO ustanovio sredinom šezdesetih, kako bi skrenuo pažnju na veliki broj nepismenih. U svetu više od 770 miliona ljudi, pretežno žena, ne zna da čita niti piše, a velike političke i zdravstvene krize izmenile su i usporile proces učenja.

U Srbiji, prema poslednjem popisu i podacima s kraja proše godine, da čita i piše ne zna skoro dva odsto stanovništva, a oko 165.000 ljudi nema ni započeto osnovno obrazovanje.

Upravo je zaposlenje jedan od osnovnih motiva odraslih, koji imaju najveći udeo u broju nepismenih, da naprave prve korake u obrazovanju.

Tako je Ministarstvo prosvete pre više od deceniju pokrenulo i sistem osnovnog obrazovanja odraslih, u kojem je 65 škola širom Srbije.

Poslednja dva popisa stanovništva pokazala su da smo u oblasti obrazovanja napredovali. Broj nepismenih se smanjio: sa više od dvesta trideset dva na više od sto dvadeset sedam hiljada.