Štelovana cena kafe u Srbiji? Pokrenut postupak protiv vlasnika “Doncafé” i “Grand kafe”

kafa
Foto: Pixabay

Komisija za zaštitu konkurencije pokrenula je postupak ispitivanja povrede konkurencije po službenoj dužnosti protiv tri kompanije.

Postupak je pokrenut protiv privrednih društava Atlantic Grupe – Zagreb, Atlantic Brands – Beograd i Strauss Adriatic – Šimanovci radi ispitivanja postojanja restriktivnih sporazuma iz člana 10. Zakona o zaštiti konkurencije, kojima se ograničava konkurencija na tržištu kafe u Republici Srbiji i izvršila nenajavljene uviđaje.

Atlantic Grupa u svom vlasništvu ima brend “Grand kafa”, dok je druga popularna kafa u Srbiji – “Doncafé” – deo Strauss Adriatic-a.
“Tokom maja i juna 2021. godine, Komisija je sprovela analizu uslova konkurencije na tržištu trgovine na malo odabranim prehrambenim proizvodima u Republici Srbiji. Navedena analiza je, između ostalog, obuhvatila i analizu kretanja maloprodajnih cena pojedinih brendova kafe i njihov međusobni odnos u posmatranom periodu od 2015. do 2020. godine”, navodi se na sajtu Komisije za zaštitu konkurencije.
Analiza je ukazala da je veleprodajno tržište kafe, tržište sa manjim brojem učesnika, koje je koncentrisano i stabilno, gde su prisutna dva najveća učesnika čiji zajednički tržišni udeo od 2013. do 2020. godine nije spao ispod 80 odsto. Ocenjeno je da ovo tržište ima strukturu koja pogoduje lakšem postizanju dogovora između međusobnih konkurenata.
“Komisija je osnovano pretpostavila da se društva Atlantic Grupa i Strauss Adriatic, kao ta dva najveća učesnika na tržištu veleprodaje mlevene kafe u Republici Srbiji, te tako i dva najveća konkurenta, usaglašavali poslovne strategije u vezi sa cenama mlevene kafe u Republici Srbiji”, navodi se.
Kako se dodaje, na ovaj način, predmetna društva bi saradnjom zamenila međusobnu konkurenciju, pri čemu navedeno ponašanje ima za cilj ili posledicu značajno ograničavanje, narušavanje ili sprečavanje konkurencije na teritoriji Republike Srbije.
“Pozivaju se sva lica koja raspolažu podacima, ispravama ili drugim relevantnim informacijama koje mogu doprineti utvrđivanju činjeničkog stanja u ovom postupku da iste dostave na adresu Komisije za zaštitu konkurencije, Savska 25/IV, Beograd”, zaključuje se u saopštenju.
Izvor: 021.rs