Štab za vanredne situacije grada Niša: MERE PROTIV VIRUSA

korona virus

Štab za vanredne situacije grada Niša na čijem je čelu gradonačelnik Darko Bulatović usvojio je nacrt mera za sprečavanje nastanka i širenja infekcije izazvane korona virusom kod zaposlenih i korisnika usluga javnih, javno komunalnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač Grad Niš, kao i nacrt Akcionog plana sa kontolnom listom za postupanje u javnim ustanovama radi sprečavanja bolesti koje izaziva korona virus.

Direktorima javnih gradskih preduzeća naloženo je da odmah usvoje ova dokumenta koja je sačinio je Institut za javno zdravlje Niš a kojima su su propisane mere predostrožnosti za sprečavanje potencijalnog širenja virusa.

JP Direkcija za javni prevoz: razmak između dva putnika jedan metar

Direkciji za javni prevoz naloženo je da organizuje sastanke sa svim prevoznicima koji obavljaju javni prevoz na teritoriji Niša, kako bi se mere i akcioni plan iz njihove nadležnosti sprovele u potpunosti.

Vozač autobusa i kondukter moraju da nose zaštitnu masku i rukavice za jednokratnu upotrebu sve vreme dok su u autobusu. Predlaže se da kondukter dozvoli ulaz putnicima samo na jedna vrata (najbliža vozaču) i da ih rasporedi gde da sede. Na svakom sedištu treba da sedi samo po jedan putnik a razmak između dva putnika mora da bude najmanje jedan metar. Predlaže se izlaz samo na jedna vrata (vrata najdalje od vozača). Kada stignu na poslednju stanicu vozač i kondukter moraju da izvrše provetravanje autobusa, operu i dezinfikuju pod autobusa i dezinfikuju sve rukohvate. Posle završenog čišnjenja potrebno je da promene rukavice i stave nove. Posle svake završene vožnje od početne do krajnje stanice obavezno je očistiti i provetriti autobus. Dezinfikovati prostorije u kojima je kretanje najveće, mere su koje preporučuju Direkciji za javni prevoz kako bi se sprečio rizik širenja korona virusa.

JKP Tržnica: tezge na metar jedna od druge, maske u zatvorenim prostorijama

JKP Tržnica se nalaže da svi prodavci koji imaju prodajna mesta u zatvorenim prostorijama na pijacama, kao i zaposleni na rizičnim radnim mestima moraju da nose zaštitne maske i rukavice za jednokratnu upotrebu. Zaposlenima je potrebno obezbediti na radnom mestu dostupnost vode i sapuna i sredstava za dezinfekciju kao i da se sredstva za dezinfekciju redovno nabavljaju i održavaju na potrebnom nivou.

-Potrebno je obezbediti da tezge prodavaca budu udaljne najmanje jedan metar jedna od druge, najmanje jedno mesto za pranje i dezinfekciju ruku prodavcima i građanima korisnicima usluga (najbolje odmah posle ulaza u pijacu). Preporuka je da se ograniči ulaz i izlaz na svim pijacama na jedno mesto (posebno ulaz i izlaz), kao i da kretanje građana bude u jednom pravcu. Potrebno je i dodatno pooštriti mere uklanjanja komunalnog otpada na pijacama. Dezinfikovati prostorije u kojima je kretanje najveće, navodi se u merama.

JKP Medijana i JKP Gorica: maske i rukavice radnicima na terenu

JKP Medijana koja brine o gradskoj čistoći i Gorica koja je zadužena za zelenilo, doneli su nalog da svi zaposleni na rizičnim radnim mestima moraju da nose zaštitne maske i rukavice za jednokratnu upotrebu, a posebno zaposleni koji imaju kontakt sa korisnicima usluga. Svi zaposleni koji rade na terenu moraju da nose maske i zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu, a ukoliko ne nose zaštitne rukavice moraju nositi rukavice zajednokratnu upotrebu. Svi zaposleni koji rade na terenu potrebno je da svedu kontakte sa građanima nanajmanji mogući minimum. Dezinfikovati prostorije i javne površine u kojima je kretanje najveće.

JKP Objedinjena naplata: po jedna osoba na šalteru

Svi zaposleni koji dolaze u kontakt sa korisnicima usluga moraju da nose maske i rukavice za jednokratnu upotrebu. Potrebno je obezbediti da u svakom trenutku na šalteru bude samo jedna osoba (ostali građani moraju da sačekaju ispred ulaza a ne u istoj prostoriji. Na svakih sat vremena potrebno je napraviti pauzu i za to vreme izvršiti higijenu radnih površina kao i površina sa kojima korisnici usluga dolaze u kontakt. Svi zaposleni zaduženi za održavanje higijene moraju da nose maske i rukavice zajednokratnu upotrebu na radnom mestu. Dostaviti upravnicima zgrada uputstva u vezi sprečavanja COVID-19. Dezinfikovati prostorije u kojima je kretanje najveće, nalaže se Objedinjenoj naplati.

Kol centri za stare i iznemogle

Predsednicima svih pet niških gradskih opština naloženo je da oforme kol centre koji bi bili namenjeni za komunikaciju sa starim i iznemoglim licima, u smislu pružanja neophodne pomoći u vidu dostavljanja najpotrebnijih životnih namirnica i medikamenata.

Važni telefoni

Telefoni epidemiološke službe za sve informacije

Specijalan broj Ministarstva zdravlja
za pitanja u vezi sa korona virusom:
064 8945 235

Institut za javno zdravlje Srbije
“Dr. Milan Jovanović Batut”:
011 2684 566

Budimo odgovorni prema sebi i prema drugima