Šta se sme prenositi preko granice. Uprava carina objavila savete za putnike

carinici
Foto: Uprava carina Republike Srbije, Facebook

Da bi prelazak granice bio što efikasniji, bez nepotrebnih zadržavanja i neprijatnosti, u Upravi carina podsećaju da bi putnici pre putovanja trebalo da se informišu o važećim propisima koji se nisu menjali u odnosu na prethodnu sezonu.

Prenos novca

Unos novca u Srbiju je slobodan, ali prenos gotovine u iznosu većem od 10.000 evra (u dinarima ili bilo kojoj drugoj stranoj valuti) mora biti prijavljen. To znači da u slučaju da sa sobom nosite više od 10.000 evra, dužnost vam je da to prijavite kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje i da prilikom prijave popunite odgovarajući Obrazac. Pomenuti iznos od 10.000 evra se odnosi na svakog pojedinačnog putnika, pa i na maloletnu decu.

Lični prtljag

Lični prtljag čine svi predmeti koje putnik nosi sa sobom, a služe mu dok je na putovanju (npr. odeća, obuća sportski rekviziti, tehnički uređaji itd.). Ukoliko se radi o nekom vrednijem rekvizitu ili uređaju, savetujemo putnike da popune Obrazac o privremenom iznosu kako bi po povratku u zemlju mogli da dokažu da su prethodno taj predmet izneli iz zemlje, te da on ne podleže naplati uvoznih dažbina. Međutim, u ličnom prtljagu mogu da se nađu i neke stvari za koje postoje jasna količinska ograničenja, kao što je to slučaj sa akciznom robom.

Duvanski proizvodi

Duvan i duvanski proizvodi mogu biti deo ličnog prtljaga, ali samo u ograničenim količinama i to: 50 cigareta, 25 cigarilosa, 10 cigara (tompusa) ili kombinacija navedenih proizvoda u manjim količinama

Alkohol

U prtljagu može da se nađe i neko alkoholno piće i to: 1 litar žestokog pića i 1 litar vina

Hrana

Putnik sa sobom može da unese ili iznese hranu koja mu je potrebna tokom putovanja (sendviči, grickalice, voda, sokovi i sl.) u razumnoj količini, kao i da ponese nešto fabrički upakovane hrane za koju je očigledno da služi za njegove lične potrebe. Međutim, treba voditi računa da unos hrane životinjskog porekla podleže posebnim ograničenjima i da njena količina ne sme prelaziti 1 kilogram.

Lekovi

Putnik u ličnom prtljagu sme da ponese lekove koji su mu potrebni za ličnu upotrebu ili za ljubimca kog vodi sa sobom, u količini koja je neophodna za uobičajnu terapiju ne dužu od 15 dana. Međutim, ukoliko koristite lekove koji sadrže psihoaktivne supstance, zvanično mišljenje lekara će vam biti potrebno za sve preko jednog pakovanja koje sadrži 30 pojedinačnih tableta.

Nakit i dragocenosti

Najsigurnije je da prijavite sve dragocenosti koje nosite sa sobom i poštedite sebe neprijatnosti i rizika da vam one budu privremeno ili trajno oduzete. To se odnosi kako na lični nakit koji nosite na sebi ili u prtljagu, tako i na zlato u obliku pločica, poluga i novčića.