Seminar u velikoj sali Unverziteta u Nišu: “Ma to ti je u glavi: Da li bol dolazi ili je sami stvaramo?“

seminar

Psihološko savetovalište za studente SKC-a Niš organizuje još jedan veliki i značajan seminar pod nazivom „Ma to ti je u glavi: Da li bol dolazi ili je sami stvaramo?“. Seminar će biti održan u subotu, 15. juna sa početkom od 11 sati u Velikoj Sali univerziteta u Nišu.

Mogli ste verovatno da čujete u svojoj okolini žalbe na fizičke smetnje, i reakcije poput „To ti je do glave“ ili „To ti psiha radi“. Iza ovih rečenica stoji laičko znanje o povezanosti našeg tela i uma i koliko u stvari efekta naše emocionalno stanje ili mentalno zdravlje ima sa našim fizičkim zdravljem i našim telom.

Psihosomatske tegobe su fizički simptomi koji nastaju ili se pogoršavaju pod uticajem psiholoških faktora. Stres igra ključnu ulogu u razvoju ovih tegoba, a kasnije i oboljenja, dok samo oboljenje može izazvati dodatni stres i emocionalne reakcije. Povezanost između stresa, emocija, mentalnog stanja i fizičkih simptoma objašnjava nam disciplina koja se naziva psihosomatika. Uzimajući u obzir holistički pristup, pomenuta disciplina prepoznaje važnost razumevanja pacijenata kako bi se adekvatno dijagnostikovali i lečili problemi koji proizilaze iz interakcije između uma i tela.

U čemu je važnost koncepta psihosomatike?

Kada govorimo o ovoj temi prisutan je veliki broj neosnovanih predsrasuda, pa isto tako i stereotipa. Počevši od toga da fizičke smetnje nisu istog inteziteta kao smetnje organskog porekla, zatim optuženje pacijenta za umišljanje smetnji, kao i njegova mogućnost da samostalno otkloni iste. Istina je međutim drugačija, smetnje koje osećaju pacijenti su stvarne, ometaju svakodnevno funkcionisanje i utiču na kvalitet života. Na koji način nastaju psihosomatske tegobe, kako utiču na ljude, koja je najbolja vrsta terapije, kako da radimo na prevenciji pojave psihosomatskih tegoba, kako su povezani naše telo i um.

Ova i još mnoga pitanja biće obrađena na seminaru kako iz ugla psihologa, tako i iz ugla psihoterapeuta. Iz ugla psihologa, pričaće Nikola Jovančić, master psiholog i edukant geštalt psihoterapije pod supervizijom.

Detaljnije o ovoj temi iz ugla telesnog psihoterapeuta približiće Vanja Žikić, master psiholog i telesna psihoterapeutkinja pod supervizijom.

Seminar će biti održan u subotu, 15. juna sa početkom od 11 sati u Velikoj Sali univerziteta u Nišu.

Global Digital Clinik