„Scena u trenu“ u Labeerintu

Foto: Scena u trenu

,,Scena u trenu- teatar improvizacije’’ je forma teatra gde se predstava stvara na licu mesta. Kroz dvadesetak različitih igara, glumci dobijaju zadatak od moderatora ili publike i na licu mesta stvaraju scene. „Scena u Trenu“ je u četvrtak, 23.02. u Pabu Labeerint (Balkanska 2) sa početkom od 21 čas.

Ovakav vid teatra se najpre javlja 70-ih godina prošlog veka u Americi. Prvo se improvizacija izvodila u pubovima i kafićima, a kasnije ona prelazi u pozorišta i na televizije.

Predstava je interaktivnog karaktera, kako između samih glumaca i moderatora, tako i publika ima slobodu da učestvuje i daje svoje sugestije za scene.

Kako učesnici navode, ovakav vid teatra je veliki izazov za njih jer se sve dešava u trenutku i za to je potrebna ogromna maštovitost, iskrenost, inspiracija, slušanje partnera i igrati za partnera.

Ono što ovakav vid teatra razlikuje od drugih jeste to da ni jedna predstava nije ista. Svaka je posebna na svoj način i svakim narednim izvođenjem se rađaju nove ideje. Samim tim, ovakav vid teatra je uzbudljiv kako za same glumce, tako i za samu publiku, jer niko ne zna u kom smeru će otići određena igra i šta sve može da se desi unutar jedne scene.


Glumci: Dušan Ščepihin, Nemanja Dimitrijević, Marko Rašić, Andrija Stojković, Davorin Dinić, Jovana Đorđević, Jelena Stanković, Barbara Savić.

Moderator i glumac: Petar Ščepihin