Saveta iz domena socijalne zaštite starijim sugrađanima u Domu zdravlja 02. decembra

Aktivnosti pružanja saveta iz domena socijalne zaštite, biće organizovane u centralnom holu Doma zdravlja Niš u subotu 02.12.2023. godine u periodu od 09:00 do 12:00 časova.

Socijalne radnice Službe za kućno lečenje, medicinsku negu i palijativno zbrinjavanje ovom prilikom pružaće savete o mogućnostima ostvarivanja prava iz domena socijalne zaštite.

Saveti starim licima, će se pre svega ticati obezbeđivanja materijalne potpore, smeštaja u centre socijalne zaštite, uloge porodice u zbrinjavanju pacijenata, ali i prevencije nasilja u porodici.