Savet roditelja odlučuje gde će se proslaviti mala matura!

Savet roditelja odlučuje gde će se proslaviti mala matura!

Učenici osmog razreda će malu maturu ove godine proslaviti u restoranima ukoliko tako odluče Saveti roditelja učenika osmog razreda koji će ovih dana po ovom pitanju održati sastanke u niškim školama.

Oni su ti koji će doneti odluku o tome mada je pre šest do sedam godina iz Ministarstva prosvete školama stigla preporuka da se mala matura proslavlja u školama u salama za fizičko vaspitanje.

I pored velikog truda i rada mnogih direktora da atmosferu u ovim prostorijama učine prikladnom za ovakvo slavlje učenici su kiselog lica prihvatali to,  a roditelji su sami organizovali proslave i u restoranima. Sada im je data prilika da odluče gde će njihova deca proslaviti generacijski rastanak u osnovnoj školi, a prema rečima nekih direktora to će, ipak, biti restorani.

Roditelji su postali ti koji odlučuju gde će njihova deca slaviti završetak osnovne škole. Škole i direktori škola više ne odlučuju o tome, a roditelji su ti koji biraju restorane, sklapaju ugovore sa njima, pa na kraju krajeva sve to i plaćaju.

Cena proslave male mature u restoranima kreće se od 1.900 do 2.500 dinara i zavisi od menia i toga da li je u cenu uračunata i muzika ili ne. Alkoholna pića su zabranjena jer su u pitanju maloletna deca.

 

Exe-Net