Reprogram dugova za komunalne usluge za korisnike socijalne pomoći

Reprogram dugova za komunalije
Reprogram dugova za komunalije. Foto: Ilustracija

Korisnici novčane socijalne pomoći i imaoci socijalnih karata u Nišu moći će da zaključe ugovor o reprogramu duga za komunalne usluge .

Ovi korisnici moći će sa „Objedinjenom naplatom“ da zaključe ugovor o otplati dugova za komunalne usluge na 60 jednakih mesečnih rata, uz otpis kamate od 1. marta ove godine.

 Kako je rekla Mirjana Popović sekretar Sekretarija za dečiju i socijalnu zaštitu ova akcija traje od 2013, godine a bila je i 2018. Akcija je pokazala dobre rezultate pa se ona nastavlja i 2019. 

“Nastavljamo akciju sa javno komunalnim preduzećima o otplati duga za komunalije koja se odnosi na korisnike socijalne pomoći i imaoce socijalnih karti”, rekla je Popovićeva koja je objasnila da će se korisnici socijalne pomoći potpisita ugovor sa „Objedinjenom naplatom“ gde će biti tačno regulisan kako će se isplaćivati dug. Ona je naglasila obavezu da pored rata za zaostali dug, svi dužnici će morati ubuduće plaćati i redovna mesečna zaduženja. Datum dospeća rate je isti u svakom mesecu.

„Visina rate ne može biti veća 10 posto od ukupnog primanja novčane socijalne pomoći koju prima korisnik. “, izjavila je Popović. Ona je dodala da “ sva dugovanja koja korisnik ima i prema javnim izvršiteljima biće sagledana u tom ugovru o otplati duga” a izvršitelji i sud će biti obavešteni o tome da je zaključen ugovor sa JKP Objedinjena naplata.

“Preduzeće Objedinjena naplata potraživanja za koja postupak prinudne naplate nije pokrenut treba da prevede u potraživanja po osnovu ugovora na dan zaključenja, što znači da neće pustati izvršenja prema dužniku.” rekla je Popovićeva i dodala da ako 3 meseca dužnici ne ispune ugovorene obaveze preduzeće da pokrene postupak pred javnim izvršiteljem.

Ona je kazala da će potpisnici ugovora, ukoliko sve svoje obaveze izmire na vreme dobiti popust od pet odsto na sve komunalne račune.

 

 

 

Exe-Net